Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Wyniki naszych portfeli i konkurencji w 2020 roku

Jak poradziły sobie portfele Inteligentnego inwestowania Finax i konkurencyjne fundusze inwestycyjne w okresie pandemii, zamkniętych gospodarek i wysokiej zmienności na rynkach? Przedstawiamy podsumowanie stóp zwrotu portfeli Finax i popularnych funduszy inwestycyjnych.

Radoslav Kasík | Nasze wyniki | 19. lutego 2021

Rok 2020 zapisze się do historii wielkimi literami. Powód jest dobrze znany wszystkim - nieznana we współczesnych czasach, globalna pandemia koronawirusa COVID-19.

Wydarzenie to musiało się odbić na światowej gospodarce, a tym samym wpłynąć na rozwój rynków kapitałowych. Przyjrzyjmy się konkretnym inwestycjom i pokażmy, czy popularne rozwiązania inwestycyjne w Polsce odniosły sukces w wymagającym środowisku i porównajmy je z wynikami Inteligentnego inwestowania z Finax.

Finax od początku swojego istnienia w przejrzysty sposób informuje o wynikach, osiągniętych celach i sukcesach biznesu. W tym roku też tak jest. Wyniki Finax i interesujące statystyki dotyczące zarządzanymi środkami Finax można znaleźć tutaj.

Metodologia porównania

Czytelnicy, którzy śledzą Finax od dłuższego czasu, wiedzą, że porównujemy zwroty modelowanych portfeli Inteligentnego inwestowania z porównywalnymi inwestycjami w fundusze.

Wyznaczamy je przede wszystkim na podstawie ryzyka funduszu określonego metodą SRRI (wskaźnik ryzyka w skali od 1 do 7 według zmienności na przestrzeni ostatnich 5 lat) oraz zbliżonej strategii inwestycyjnej. O te ostatnio trudno, bo portfele Finax reprezentują inwestycje na rynku globalnym. W Polsce ciężko znaleźć tak globalne, zdywersyfikowane fundusze zawierające akcje i obligacje. 

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Dynamiczne inwestycje

Rok 2020 możemy nazwać udanym dla akcji. Choć ich wyniki nie zbliżyły się do zysków z poprzedniego roku, biorąc pod uwagę okoliczności, niewielu spodziewało się pozytywnego umocnienia pod koniec roku.

Zachowania indeksów był różne w różnych zakątkach świata. Podczas gdy akcje w USA i rynkach wschodzących wzrosły dwucyfrowo, europejskie indeksy zakończyły rok ze stratą. Fakt ten wpłynął na zwroty globalnego rynku akcji. Dynamiczne portfele Finax (SRRI 5) zakończyły rok ze zwrotami w przedziale od 10,56% do 11,02%, po przeliczeniu na złote.

W stopach zwrotu pomógł słaby złoty (dynamiczne portfele Finax liczone w walucie euro miały stopy zwrotu w okolicach skromnych 2,8% do 3,8%). Część akcyjna ani obligacyjna portfeli Finax nie jest walutowo zabezpieczona wobec złotego. Koszty zabezpieczenia pieniężnego przewyższają jego korzyści w dłuższej perspektywie. Zresztą, kurs EURPLN był dotąd sprzymierzeńcem modelowych portfeli  Finax w polskiej walucie. 

Pamiętajmy, że ryzyko walutowe oznacza zmienność. W ubiegłym roku słaby dolar spowolnił nasze wyniki, ale w poprzednich latach wręcz przeciwnie, pomogło im jego umocnienie. Ekspozycja na inne waluty to kolejna forma ważnej dywersyfikacji inwestycji. Więcej szczegółów i bardziej szczegółową analizę zabezpieczeń pieniężnych opisaliśmy w artykule Ryzyko walutowe w Finax.

Większość konkurencji najwyraźniej stanęła przed tymi samymi wyzwaniami. W zeszłym roku tylko jeden duży fundusz o identycznym ryzyku zdołał nas pokonać wynikami netto. Jednak długoterminowe stopy zwrotu pozostają niezmiennie na korzyść pasywnych inwestycji odwierciedlających światowe rynki. W 10-letnim i dłuższym horyzoncie zwroty portfeli Finax są znacznie wyższe niż u konkurencji.

Korzystamy z modeli wzorcowych portfeli, aby przedstawiać historyczne wyniki Finax. Całą metodologię można znaleźć w artykule W jaki sposób przeprowadzami modelowanie historicznych wyników portfeli Finax?

Każde konto klienta Finax jest indywidualne. Dwa konta z tą samą strategią różnią się ze względu na różne terminy wpłat, różne opłaty końcowe wynikające z rabatów i różne terminy rebalansingu. Są to również główne przyczyny zróżnicowanych wyników modeli i rzeczywistych portfeli.

Powodem jest różny skład portfeli na początku roku (portfel rzeczywistego klienta oraz modelowy portfel mają różny moment startu) i różne momenty rebalansingu. W przypadku rzeczywistych kont klientów, rebalansing w zeszłym roku wypadł w marcu, prawie na samym dnie rynków.

Zachowanie rzeczywistych portfeli możesz monitorować na naszej stronie internetowej za pośrednictwem transparentnych kont współwłaściciela Finax i najbogatszego Słowaka Ivana Chrenko i  słynnego tenisisty Dominika Hrbatego, których rozwój od momentu założenia jest pokazany na poniższym wykresie. Dominik umiejętnie wykorzystał załamanie rynku w marcu, kiedy zwiększył swoją inwestycję.

Ze względu na większą zmienność rynku, wiele funduszy inwestycyjnych przesunęło sie z grupy ryzyka SRRI 5 do grupy SRRI 6. To tutaj znalazło się kilka funduszy, które potrafiły skorzystać z krótkoterminowego rozwoju rynków i wykorzystać go na swoją korzyść, inwestując głównie do akcji z Ameryki Północnej lub w spółki technologiczne. Zdecydowanie zasługują na pochwałę za odwagę. Co ciekawe, jednak nawet te fundusze na przestrzeni 10 lat (lub 15 lat, jeśli fundusz ma taką długą historię) nie osiągają lepsze stopy zwrotu niż portfel Finax 100% akcji, który odwierciedla rynek globalny i zawiera koło 4500 akcji. 

Pamiętajmy, że wyższa stopa zwrotu jest również efektem podejmowanego wyższego ryzyka - bardziej skoncentrowanych portfeli opartych na papierach o wyższej zmienności. Nawet w tych przypadkach długoterminowe zwroty pozostają w tyle za portfelami Finax. W zarządzaniu aktywnym, oprócz tradycyjnych ryzyk rynkowych, inwestorzy ponoszą również ryzyko menedżera i jego strategii inwestycyjnej oraz decyzji.

Zrównoważone inwestycje

Zakres osiąganych wyników rozwiązań inwestycyjnych w grupie ryzyka SRRI 4 jest również stosunkowo szeroki, co odpowiada wymagającemu rozwojowi rynku. Jednak portfele Finax odnotowały zwroty w wąskim przedziale od 9,71% do 10,22%.

Kilka funduszy mieszanych było w stanie przynieść inwestorom wyższe zyski niż portfele Finax. Nawet przy tym ryzyku, w dłuższym terminie pasywna filozofia Finax jednak wygrywa.

Konserwatywne inwestycje

W ubiegłym roku bardziej konserwatywne portfele Finax, jak wiele funduszy inwestycyjnych, nie utrzymały zmienności na poziomie do 5% (SRRI Group 3) i przeniosły się do wyższej grupy SRRI 4. Dlatego w 2020 roku w grupie SRRI 3 nie ma żadnego z portfeli portfela Finax.

Wielu inwestorów nie inwestuje pasywnie w indeksy obligacji w obecnym kontekście zerowych lub ujemnych stóp procentowych. Paradoksalnie, portfele te oferowały w zeszłym roku lepsze zyski niż niektóre aktywnie zarządzane inwestycje kapitałowe z szerszymi możliwościami.

W ubiegłym roku jako interesującą można również określić bezprecedensową bardzo małą różnicę w zyskowności pomiędzy najlepszym portfelem 90/10 (11,32%) a najmniej zyskownym i najbardziej konserwatywnym portfelem 100% obligacji (9,71%).

Zakończenie

Rok 2020 można określić jako udany pod względem rentowności inwestycji, choć nie należy do najbardziej dochodowych. Musimy zrozumieć, przez co przeszedł świat i rynki. Burzliwy rok sprawił, że niektórzy menedżerowie osiągnęli lepsze wyniki niż indeksy. Jednak nadal jest to raczej wyjątek niż reguła.

Inwestycje pasywne zapewniają znacznie wyższe prawdopodobieństwo lepszych zarobków w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi. Dowodzą tego długoterminowe zyski Finax Inteligentnego inwestowania.

Dotychczas inwestorom detalicznym nie zaoferowano lepszej strategii inwestycyjnej pod względem zysków i ryzyka niż fundusze ETF. Jeśli chcesz budować i ulepszać swoje aktywa finansowe tak efektywnie, jak to tylko możliwe, nie masz lepszej alternatywy niż inwestowanie pasywne.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
wyniki Finax
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon