Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok?

Aj keď to nie je najpríjemnejšia starosť, všetci sme už niekedy uvažovali o tom, ako bude vyzerať náš život, keď prestaneme pracovať. Tak nejako tušíme, že štátny dôchodok nebude stačiť na zabezpečenie pohodlnej životnej úrovne. Je preto dôležité nepodceniť prípravu, aby sme starobu mohli prežiť v pokoji a s finančnou istotou.

Emilio Gučec | Osobné financie | 28. jún 2024

Štatistiky ukazujú, že priemerný muž žijúci v krajine OECD strávi na dôchodku 19,5 roka. V prípade priemernej ženy je toto číslo ešte vyššie, a to 23,8 roka.

To znamená, že väčšina z nás prežije na dôchodku viac ako dve desaťročia. Prípravu na toto obdobie preto netreba podceňovať. Výška príjmu, ktorý budeme môcť v starobe poberať, do veľkej miery závisí od úspor vytvorených počas pracovného života.

Vo Finaxe kladieme na dôchodkové plánovanie veľký dôraz. Veľká väčšina našich klientov je vo veku od 30 do 40 rokov. Preto v tomto blogu preskúmame, ako by mohli vyzerať ich dôchodky, ak by si na ne začali odkladať hneď teraz.

Čím skôr, tým lepšie

Priemerná mesačná mzda na Slovensku dosiahla v prvom štvrťroku 2024 podľa Štatistického úradu úroveň 1 447 eur, čo predstavuje približne 1 015 eur v čistom. Priemerný starobný dôchodok je od začiatku tohto roka na úrovni 667 eur. To znamená, že priemerný občan dnes dostane na dôchodku menej ako 66 % príjmu, ktorý dovtedy zarábal.

Bude pre neho teda náročné udržať si životnú úroveň, na ktorú bol zvyknutý pred odchodom do dôchodku. Hoci štátne dôchodky pravdepodobne pokryjú aspoň základné potreby, na zabezpečenie vyššieho komfortu bude potrebovať ďalšie prostriedky. Asi nikto z nás sa nechce dostať do bodu, kedy nebudeme schopní svojim vnúčatám dopriať zmrzlinu alebo výlet do ZOO.

Bývalý americký prezident Thomas Jefferson povedal, aby sme nenechávali na zajtra to, čo môžeme urobiť už dnes. Platí to aj pre dôchodky: začiatok šetrenia by ste nemali príliš odkladať.

V rámci investovania totiž funguje sila tzv. zloženého úroku. V praxi to znamená, že investície časom rastú čoraz rýchlejšie, podobne ako snehová guľa, ktorá pri kotúľaní z kopca naberá čoraz viac snehu. Čím dlhšie budete investovať, tým viac sa hodnota vašich vkladov postupne znásobí.

Ak teda začnete v skoršom veku, nemusíte si na zabezpečenie dôstojného dôchodku odkladať až tak veľa. V nasledujúcich častiach rozoberieme presné sumy, ktoré by vám mali stačiť, ak máte po 30ke alebo po 40ke. Uvidíte, že nejde o závratné čísla, ktoré by bežní ľudia nedokázali dosiahnuť.

Nové trendy

Budúcnosť nie je úplne pochmúrna. Aj my medzi ľuďmi cítime stále väčší záujem o investovanie a prevzatie zodpovednosti do vlastných rúk. Na rozdiel od generácie našich rodičov máme to šťastie, že vďaka technologickému pokroku, globalizácii a ľahkému prístupu k informáciám máme k dispozícii množstvo riešení dôchodkového sporenia. Otvorenie účtu vo Finaxe vám napríklad zaberie len desať minút.

Trh dôchodkových produktov v EÚ však stále nie je ideálny. To podnietilo Európsku úniu k vytvoreniu Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) ako konkurencie voči existujúcim možnostiam s cieľom odstrániť niektoré ich nedostatky. Na Slovensku môžeme ako slabiny 3. piliera vypichnúť napríklad nízke výnosy, vysoké poplatky a nulové zhodnotenie vo výplatnej fáze.

Finax sa stal prvým poskytovateľom PEPPu v Európe. O skvelých výsledkoch, ktoré tieto portfóliá dosiahli v minulom roku, si môžete prečítať v závere tohto blogu.

Začiatok v 30ke

Keď už sme rozobrali potrebu plánovania, poďme sa povenovať praktickým riešeniam. Predpokladajme, že zarábame priemernú mzdu 1 447 eur a na dôchodku od štátu dostaneme spomínaných 667 eur. Potrebujeme jasný plán, koľko si máme sporiť a investovať, aby sme si udržali pohodlný životný štandard počas 20 rokov dôchodku.

Pri investovaní dlhšie horizonty zmierňujú riziká a umožňujú investovanie do akcií. Výskum, dáta aj testovanie stratégií Finaxu konzistentne potvrdzujú, že je počas sporiacej fázy (kým pracujete) optimálne investovať 100 % svojho portfólia do akcií a po odchode na dôchodok v nich nechať aspoň 60 % úspor (zvyšných 40 % by ste mali držať v dlhopisoch, ktoré zmiernia riziko).

Dôležitou otázkou je, aký príjem budete na dôchodku potrebovať, aby sa vám dobre žilo. Každý z nás je iný, niekto potrebuje na udržanie svojho životného štýlu viac, iný menej.

Pre jednoduchosť budeme v tomto blogu predpokladať, že si naši sporitelia chcú zachovať rovnaký príjem, na aký boli zvyknutí pred odchodom do dôchodku. Cieľom teda bude čerpať z úspor taký príjem, aby nám v spojení so štátnym dôchodkom chodila na účet naša pôvodná mzda.

Na začiatok musíme vziať do úvahy infláciu. Pre zjednodušenie predpokladajme, že priemerná inflácia do odchodu našich sporiteľov na dôchodok bude 2,5 % ročne. Ďalej budeme predpokladať, že priemerná mzda aj dôchodok budú počas tohto obdobia stúpať o infláciu.

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok? | Finax.sk

* Vplyvom inflácie bude priemerná mzda aj štátny dôchodok postupne stúpať, čím sa zväčší rozdiel medzi ich hodnotami. To znamená, že pri odchode do dôchodku budete musieť z úspor čerpať viac ako dnešný rozdiel 840 eur, ak si chcete zachovať príjem z produktívneho veku.

V tejto časti blogu si predstavme sporiteľa, ktorý bude investovať do 100 % akciového portfólia až do dosiahnutia dôchodkového veku 65 rokov. Po 65ke úspory preklopí do výplatného portfólia so stratégiou 60:40 (akcie: dlhopisové ETF fondy). Tento pomer si zachová počas nasledujúcich 20 rokov.

Počas sporiacej fázy je predpokladaný ročný výnos 100 % akciového ETF portfólia 7,95 %. Vo fáze vyplácania so stratégiou 60:40 rátame s výnosom 5,97 % ročne.

Poznámka: Uvedené údaje týkajúce sa historického vývoja portfólií Finaxu sú modelované a boli vytvorené na základe spätného testovania. Metódu modelovania sme opísali v článku „Ako modelujeme historický vývoj portfólií Finaxu?“ Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa o rizikách spojených s investovaním.

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok? | Finax.sk

Ak máte 30 rokov, do dôchodku vám zostáva 35 rokov. Za tento čas by rozdiel medzi priemerným dôchodkom a platom narástol na 826 eur. To je suma, ktorú budeme musieť čerpať ako podporný príjem z našich dôchodkových úspor počas nasledujúcich 20 rokov.

Poďme takýto cieľový mesačný príjem zadať do algoritmov Finaxu. Používame na to produkt Inteligentná renta, ktorý slúži ako výplatné portfólio pre ľudí, ktorí už zvládli našetriť určitú čiastku a chcú z nej čerpať podporný príjem. Vidíte, že na čerpanie mesačného príjmu 826 eur z portfólia 60:40 budeme počas produktívneho veku potrebovať nasporiť zhruba 130 000 eur.

V grafe môžete vidieť, že očakávaná suma vyplatená počas 20 rokov na dôchodku je 215 661 €. Na prvý pohľad to môže vyzerať zvláštne, veď sme počas produktívneho veku našetrili výrazne menej.

Práve preto však odporúčame, aby ste úspory ponechali zainvestované aj po odchode na dôchodok. 20 rokov je dosť dlhá doba na to, aby vám portfólio úspory ešte slušne zhodnotilo. Aj keby sa objavili prípadné poklesy, za tak dlhú dobu majú trhy dosť času na to, aby sa zotavili.

Dohromady tak budete môcť vyčerpať ešte vyššiu sumu, než ste do 65ky našetrili. Okrem toho vám zhodnotenie umožní vyplácaný dôchodok každoročne navyšovať o infláciu, aby sa zachovala jeho hodnota. Výpočet Finax algoritmov už s týmto pravidelným navyšovaním ráta.

Pomocou algoritmov Finaxu teraz vypočítame, koľko si musíte počas pracovného života odkladať, aby ste do veku 65 rokov našetrili potrebných 130 000 eur. Na obrázku môžete vidieť, že by ste tento cieľ mali dosiahnuť, ak budete každý mesiac počas nasledujúcich 35 rokov investovať 62 €.

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok? | Finax.sk

Asi málokto by tipol, že ak budete odkladať túto pomerne nízku sumu od 30ky, tak sa z nich do dôchodku nazbiera závratných 130-tisíc eur. Práve v tom spočíva sila zloženého úročenia, ktoré naše vklady znásobuje.

Nastavte si preto rozpočet, v rámci ktorého zvládnete túto sumu každý mesiac odložiť na investičný účet. Môžete uplatniť známe pravidlo 50/30/20, obľúbenú metódu rozpočtovania, ktorá rozdeľuje váš mesačný príjem do troch hlavných kategórií:

  • 50 % príjmu na nevyhnutné potreby: Táto časť rozpočtu pokrýva náklady na bývanie, stravu, dopravu, starostlivosť o deti a pod.
  • 30 % príjmu na dobrovoľné výdavky: vo všeobecnosti ide o výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre prežitie, ale spríjemňujú nám životy, napríklad výlety, kaviarne, reštaurácie, móda či predplatné Netflixu a pod.
  • 20 % príjmov na úspory a splácanie dlhov: túto časť rozpočtu použite na splácanie existujúcich dlhov a vytváranie finančnej rezervy, dôchodkových úspor a pod.

Náš príklad potvrdzuje, že táto metóda funguje, pretože mesačné úspory vo výške 62 eur predstavujú len 6 % vášho 1015-eurového platu. Zvyšné úspory môžete využiť na ostatné finančné ciele ako tvorba finančnej rezervy. 

Treba však podotknúť, že tento výpočet ráta s pomerne optimistickým scenárom, kedy by dôchodky v budúcnosti dokázali nahradiť rovnaké percento mzdy ako dnes. Kvôli starnutiu populácie to však nie je veľmi pravdepodobné. Štát v budúcnosti skrátka nebude mať dostatočný príjem z odvodov, aby dôchodcom vyplácal rovnakú časť mzdy ako v súčasnosti.

Pomer dôchodkov ku mzdám bude preto pravdepodobne klesať. To je dôvod, prečo finančníci zvyčajne odporúčajú, aby si ľudia na dôchodok odkladali 10 - 15 % príjmu. Pri takej miere úspor si zabezpečíte pohodlnú starobu aj v prípade, že vyplácané dôchodky nebudú v najbližších desaťročiach veľmi rásť.

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok? | Finax.sk

Začiatok v 40ke

Čím skôr začnete investovať, tým viac bude zložené úročenie hrať vo váš prospech. Ak ste však nemali možnosť začať skôr, nestrácajte nádej. Stále si môžete rozumnou prípravou zabezpečiť dôstojný dôchodok, hoci už uplynul cenný čas, počas ktorého mohli vaše investície rásť. To znamená, že budete potrebovať disciplínu a o niečo vyšší mesačný vklad.

Predpokladajme, že začneme investovať vo veku 40 rokov. Do dôchodku nám teda ostáva 25 rokov, po ktorých strávime ešte 20 rokov na samotnom dôchodku. Princípy zostávajú rovnaké ako predtým: počas sporiacej fázy investujeme do portfólia 100/0 a po dosiahnutí veku 65 rokov úspory preklopíme do výplatného portfólia 60/40, v ktorom ich necháme až do konca dôchodku.

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok? | Finax.sk

O 25 rokov bude rozdiel medzi priemerným dôchodkom a platom predstavovať 645 eur. Takúto sumu teda potrebujeme každý mesiac čerpať zo svojich úspor, aby sme si plne nahradili pokles príjmu spojený s odchodom na dôchodok.

Možno sa čudujete, prečo je mesačná suma nižšia ako pri investovaní od veku 30 rokov. Dôvod je ten, že dnešní tridsiatnici pôjdu do dôchodku o 10 rokov neskôr ako štyridsiatnici, pričom inflácia za ten čas zvýši rozdiel medzi priemernou mzdou a dôchodkom. Tridsiatnici preto potrebujú zo svojich úspor čerpať vyšší mesačný príjem, aby tento výpadok nahradili.

V tomto scenári potrebujeme mať pri odchode na dôchodok našetrených 100 500 eur. V grafe môžete opäť vidieť, že očakávaná vyplatená suma 165 648 eur tieto úspory prevyšuje. Ponechaním úspor vo výplatnom portfóliu 60/40 teda počas 20-ročného dôchodku opäť zarobíme nejaké peniaze navyše. Podobne ako v predchádzajúcom príklade sa naša mesačná výplata každoročne zvyšuje tak, aby zodpovedala miere inflácie.

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok? | Finax.sk

Poďme sa teraz pozrieť na to, koľko si náš 40-ročný sporiteľ musí pred dôchodkom každý mesiac odkladať. Zatiaľ čo od 30ky by stačila mesačná úspora 62 eur, od 40ky táto suma stúpne na 112 eur. Nie je to prekvapivé, na nahromadenie dostatočných úspor tentokrát máme len 25 rokov namiesto pôvodných 35. Len si predstavte, ako táto suma klesne, ak začnete už od 20 rokov! Aj Einstein tvrdil, že je zložený úrok ôsmym divom sveta.

Hoci táto vyššia suma môže pôsobiť nepríjemne, je dôležité si uvedomiť, že príjem zvyčajne rastie s vekom a štatisticky dosahuje vrchol okolo 50 rokov. Podľa prieskumu amerického Úradu pre štatistiku práce o príjmoch Američanov podľa vekových skupín dosahuje medián mzdy v Spojených štátoch svoj vrchol vo veku 45 až 54 rokov. To znamená, že hoci si v neskorších rokoch budete musieť odkladať viac, s rastúcim príjmom sa zvyšuje aj vaša schopnosť sporiť. 

Koľko by si mali tridsiatnici a štyridsiatnici odkladať na dôchodok? | Finax.sk

Lepšie neskoro ako nikdy

Hoci je matematicky a štatisticky najvýhodnejšie začať sa o svoj dôchodok starať čo najskôr, nikdy na to nie je neskoro. Človek, ktorý začne sporiť vo veku 30 rokov, môže investovaním 62 eur mesačne do 100 % akciového portfólia počas produktívneho veku nahromadiť 130 000 eur, čo na zabezpečenie pohodlného dôchodku bohato stačí.

Po odchode do dôchodku sa odporúča prejsť na pomer akcií a dlhopisov 60:40, aby ste svoje úspory pri vhodnom riziku naďalej zhodnocovali. To vám umožní zvyšovať svoj mesačný dôchodok o mieru inflácie.

Ak začnete sporiť v 40ke, vaše mesačné úspory v produktívnom veku by mali stúpnuť na 112 eur. Očakávaná hodnota vašich úspor v 65ke bude zhruba 100 500 eur. Napriek vyšším mesačným príspevkom by tvorba takýchto úspor mala byť zvládnuteľná vďaka kariérnemu postupu a rastu príjmov.

Vo všeobecnosti platí, že je dlhodobé sporenie a investovanie kľúčom k dôstojnému životu na dôchodku. Disciplínu však musíte udržať celé desaťročia, spraviť si z investovania prirodzený návyk. Pravidlo 50/30/20 vám môže pomôcť nastaviť efektívny rozpočet, vďaka ktorému pravidelne ušetríte dostatočnú sumu.

Nikdy nie je neskoro vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk.

Zabezpečte si pohodlný dôchodokVo Finaxe ponúkame hneď niekoľko možností na tvorbu dôchodkových úspor, od klasického dôchodkového sporenia prostredníctvom ETF až po Európsky dôchodok. Obidva tieto produkty sú automatizované, len si nastavíte trvalý príkaz a na svoje investície môžete pokojne zabudnúť. Do dôchodku budú pre vás poctivo pracovať.

Najrozumnejšie, čo môžete urobiť, je začať investovať hneď teraz. Ak sa rozhodnete čakať, môžete sa pripraviť o starobu plnú výletov či času s rodinou, po ktorej všetci túžime. Nenechávajte na zajtra to, čo môžete urobiť dnes. Každý ďalší rok investovania môže znamenať obrovský rozdiel vo vašej neskoršej životnej úrovni.

V tomto blogu nájdete marketingové informácie k produktu Európsky dôchodok (PEPP).

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Kľučové slová
Dôchodok | Európsky dôchodok | PEPP
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon