Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023

Finax má za sebou ďalší úžasný rok. Výrazne nám narástol spravovaný majetok. Zvýšili sme počet klientov, rozšírili sme našu prítomnosť prakticky do všetkých štátov EÚ, spustili sme nové atraktívne produkty a dokonca sme začali ponúkať novú B2B službu. Nazrite do výsledkov Finaxu za rok 2023 v graficky spracovaných štatistikách.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 1. marec 2024

Finax nepoľavil ani v roku 2023. Z nášho pohľadu ide o ďalší skvelý rok našej stále pomerne krátkej cesty, ktorý priniesol mnoho noviniek, skvelých výsledkov a viedol k dosiahnutiu ďalších významných míľnikov.

Rok 2023 bol aj plný prekvapení, na ktoré sme na začiatku roka ani nepomysleli. Okrem plánovaného rozšírenia Európskeho dôchodku do ďalších krajín sme spustili nový konzervatívny produkt a zrealizovali sme našu prvú akvizíciu, čisto z našich vlastných zdrojov. Tá bola novou skúsenosťou pre všetkých členov vedenia Finaxu.

Objem spravovaného majetku sme zvýšili o viac ako 80 %. Počet klientov narástol o 47 % a zväčšili sme náš trhový podiel. Na šiesty rok fintech startupu postaveného na zelenej lúke ide o vynikajúce výsledky. Sme vďační, že naša práca má zmysel, padá na úrodnú pôdu a môžeme klientom pomáhať na ceste za lepšou budúcnosťou.

Rok 2023 zostal pre odvetvie správy majetku pomerne náročný a neistý. Počas celého roka sa očakával príchod recesie v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb a väčšina Stredoeurópanov mala vplyvom vysokého rastu cien hlboko do vrecka. Tieto faktory sa viditeľne podpísali pod výsledky konkurencie.

Podarilo sa nám dosiahnuť väčšinu vytýčených cieľov a ukrojiť si ďalší kus trhového podielu. Výsledky nás tešia o to viac, že sme ich dosiahli v tomto náročnom prostredí a zároveň pri limitovaných zdrojoch, striktnej kontrole nákladovosti a obozretnosti.

Za úspechom vnímam niekoľko faktorov:

Nakoniec k solídnemu rastu klientskeho majetku v správe Finaxu prispel aj trhový vývoj. Napriek očakávaniam dopadol rok 2023 pre finančné trhy výborne. Rástli prakticky všetky triedy aktív. Väčšina ziskov však prišla v pomerne krátkom čase v posledných dvoch mesiacoch roka.

Všetky stratégie Finaxu ukončili rok zelené. Dokonca s rovnakým výsledkom dopadli všetky fondy ETF, z ktorých skladáme portfóliá. Aj dlhopisom sa v závere roka podarilo odvrátiť potenciálnu sériu troch po sebe nasledujúcich stratových rokov.

Viac o vývoji a zhodnotení našich portfólií v porovnaní s konkurenciou si môžete prečítať v blogu Šimona Pekara.

Prejdime na čísla roku 2023 z pohľadu Finaxu ako firmy.

Majetok pod správou

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Objem spravovaného majetku na konci roka vzrástol na 576,7 mil. eur.
 • Ide o medziročný nárast o 55,5 % a zrýchlenie tempa oproti roku 2022 (30,2 %).
 • Pokiaľ by sme započítali aj aktíva nadobudnuté akvizíciou divízie Aion Bank, celkový majetok narástol o 80,4 % na hodnotu 669 mil. eur. (získané aktíva od Aion Bank sa ešte neobjavia vo výročnej správe Finaxu za rok 2023, keďže prevzatie prebehlo k 1.1.2024).
 • Vďaka akvizícii sa nám podarilo prekonať vytýčený cieľ pre objem majetku pod správou na konci roka 2023 (615 mil. eur).
 • K rastu majetku nám pomohol aj vývoj trhov. Kým v roku 2022 stratili všetky triedy aktív, a tým aj portfóliá Finaxu, v roku 2023 to bolo presne naopak.

Nové investície

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Čisté vklady inteligentných investorov dosiahli v roku 2023 hodnotu 152,5 mil. eur.
 • Čisté vklady sú celkové vklady klientov ponížené o výbery. V tomto prípade ide o predaje samostatného Finaxu bez zahrnutia aktivít Aion Bank a ETFmatic.
 • Pre správcov majetku ide o kľúčový ukazovateľ, keďže najlepšie vystihuje výsledky ich aktivít. Hodnota spravovaného majetku je ovplyvňovaná trhovým vývojom, na ktorý správcovia nemajú dosah. Aj v prípade Finaxu vnímame čisté vklady ako základný ukazovateľ úspešnosti predaja.
 • V medziročnom porovnaní narástli o 12 %.
 • Rast nebol natoľko signifikantný, no vzhľadom na prostredie ide o dobrý výsledok.
 • Čisté predaje podielových fondov podľa Slovenskej asociácie správcovský spoločností v roku 2023 dosiahli na Slovensku len 221,26 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 55,4 %.
 • Vklady Finaxu v relatívnom porovnaní s vkladmi do podielových fondov boli historicky najvyššie. Kým v roku 2022 naše čisté vklady predstavovali 27,4 % čistých predajov fondov, v roku 2023 sa vyštverali na 68,9 % vkladov do podielových fondov.
 • Dáta podielových fondov potvrdzujú náročnosť minulého roka a aj kvalitu našich výsledkov.
 • V roku 2023 inteligentní investori vykonali viac ako 560 tis. vkladov, čo predstavuje medziročný nárast o 19,8 %.
 • Priemerný vklad mierne prekročil 350 eur. Bol o 2,8 % menší ako v roku 2022.

Počet klientov

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Počet klientov Finaxu dosiahol na konci roka 2023 hodnotu 53 572.
 • Skupina inteligentných investorov sa medziročne rozrástla o 25,4 %.
 • So započítaním prevzatých klientov investičnej divízie Aion Bank ich celkový počet vzrástol o úctyhodných 47,6 % na 63 060.
 • Ani to však nestačilo na nami stanovené ambiciózne ciele spred roka. Väčší prírastok mal priniesť Európsky dôchodok, no jeho neskoršie spustenie v zahraničí (najmä v atraktívnom Poľsku), komplikovanejší predaj na Slovensku a sústredenie na akvizíciu v druhej polovici roka zamedzili dosiahnutiu očakávaného potenciálu.
 • Aktívny klient drží nejaký majetok aspoň na jednom účte vo Finaxe.
 • Ukazovateľ je čistý, tzn. zohľadňujúci aj ukončené zmluvy.

Priemerný majetok

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Priemerný majetok pripadajúci na jedného inteligentného investora bol ku koncu roka 10 765 eur.
 • Za uplynulý rok priemerné klientske aktíva vzrástli o 2 088 eur alebo o 24 %. Štvrtinové zvýšenie za rok je povzbudivé.
 • Uvedené údaje zohľadňujú iba priamych klientov Finaxu bez Aionu.
 • Ide doposiaľ o najvyššiu hodnotu v našej histórii, čo potvrdzuje dôveru inteligentných investorov vo Finax.
 • V rámci stredoeurópskej retailovej konkurencie dosahujeme nadštandardný priemerný majetok klienta. Jeho hodnota potvrdzuje napĺňanie vízie Finaxu vytvárania finančne zabezpečenej budúcnosti a zväčšovania finančného bohatstva klientov.
 • Podiel výkonnosti portfólií na vyššej hodnote klientskych aktív je zhruba polovičný. Za druhou polovicou stoja čisté vklady klientov.

Podiel produktov na spravovanom majetku

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Graf zobrazuje rozloženie majetku vrátane aktív získaných akvizíciou časti Aion Bank (669 mil. eur).
 • Produktové portfólio Finaxu sa v uplynulom roku ďalej rozrástlo.
 • Európsky dôchodok sme rozšírili do Chorvátska, Českej republiky a v závere roka aj do Poľska. Rok 2023 bol prvým rokom jeho aktívnej ponuky. Drvivá väčšina sporiteľov v ňom bude prispievať pravidelne menšie sumy, čiže adekvátne tomu bude narastať aj majetok v ňom.
 • Ďalšou novinkou od polovice minulého roka je najkonzervatívnejší produkt v ponuke Finaxu, Bystrý vklad. Za šesť mesiacov stihol prilákať signifikantný objem vkladov. Spolu s Peňaženkou, ktorá v závere roka prešla zmenou stratégie, sú aktuálne druhým najvyužívanejším produktom.
 • Na sklonku rokov sme akvizíciou investičnej divízie Aion Bank získali pôvodných klientov robo-poradcu ETFmatic a nový pilier biznisu, B2B ponuku s aktívnym nemeckým partnerom.
 • Službu brokerage, prijatia a postúpenia pokynu (nákup a predaj rôznych cenných papierov), majú k dispozícii klienti Elite.
 • Ponuke Finaxu naďalej dominuje Inteligentné investovanie, ktoré je pôvodným a jadrovým produktom.

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Priemerné portfólio inteligentného investora sa v minulom roku zdynamizovalo (nezohľadňuje Bystrý vklad, Peňaženku a Európsky dôchodok).
 • Ku koncu roka 2023 akciové ETF tvorili 81,1 % majetku v portfóliách Inteligentného investovania a dlhopisy s hotovosťou 19,9 %.
 • Najviac majetku sa nachádza v 100 % akciovom portfóliu (31,3 % podiel na Inteligentnom investovaní) a v portfóliu 80 % akcie/20 % dlhopisy (24,5 %). V štyroch najdynamickejších portfóliách je alokovaných 85,4 % klientskych aktív Inteligentného investovania.
 • Portfóliá Inteligentného investovania boli primárne vytvorené ako riešenie pre strednodobé a dlhodobé ciele. Alokácia zodpovedá priemernému investičnému horizontu účtov vo Finaxe zhruba 17 rokov.
 • Zmenu v prospech akcií má na svedomí aj slabá výkonnosť dlhopisov v predchádzajúcich rokoch, čo nepovažujem za pozitívnu správu a šťastné rozhodnutie klientov do budúcnosti.

Štruktúra inteligentných investorov

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Takto vyzerá štruktúra majetku priamych klientov Finaxu rozdelená podľa nastaveného komunikačného jazyka inteligentného investora.
 • Podiel majetku slovenských klientov na celkových spravovaných aktívach v minulom roku mierne vzrástol.
 • Objem aktív inteligentných investorov s jazykom slovenčina sa medziročne zvýšil o 55,6 %.
 • Rast majetku klientov s iným jazykom ako slovenčina bol málinko pomalší, na konci roka 2023 bol o 50,4 % väčší ako pred rokom.
 • Najprudší rast aktív pod správou sme zaznamenali v Chorvátsku (+153,7 %).
 • Všetky jazyky však podali podobný výkon – prírastky sa pohybovali v stredných desiatkach percent.

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Klientela so započítaním zákazníkov získaných akvizíciou investičnej divízie Aion Bank vrátane B2B partnerov je podstatne viac medzinárodne rozložená.
 • Po akvizícii má Finax zákazníkov prakticky zo všetkých členských krajín Európskej únie.
 • Vďaka prevzatiu partnerstva s UnitPlus, nemeckého fintech startupu poskytujúceho k investičným účtom platobné karty, sme získali významný podiel klientov z najväčšej európskej ekonomiky.
 • Najväčší priemerný majetok majú vo Finaxe slovenskí klienti, čo je prirodzeným vyústením najdlhšieho pôsobenia a najmarkantnejších marketingových aktivít v domovskej krajine.

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Priamy online predaj investičných služieb Finaxu naďalej dominoval získavaniu klientov.
 • Druhým markantným zdrojom nárastu počtu klientov bola získaná B2B divízia, nový pilier nášho podnikania, ktorá priniesla 14 % celkových aktív.
 • Objem aktív priamych klientov Finaxu a Elite vzrástol medziročne o 55,1 %.
 • Spravovaný majetok sprostredkovaných klientov finančnými agentmi vzrástol o 39,7 %.
 • Podiel majetku klientov Elite a ich rodinných príslušníkov dosiahol v závere roka 2023 už 31,6 % na celkovom majetku priamych klientov Finaxu (bez B2B, v tejto štatistike sú zahrnutí aj klienti finančných agentov spĺňajúci podmienky Elite).

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Behom uplynulého roka klientela Finaxu zostarla.
 • Ide o otočenie trendu z predchádzajúcich rokov.
 • Podiel klientov do 35 rokov, vrátane, poklesol o 6,9 percentuálnych bodov na 43,2 %.
 • Súvisí to jednak s prirodzeným starnutím našej klientely, ale hlavne s výraznejším nárastom zákazníkov vo vyšších vekových skupinách.
 • Zákazníci vo veku 26 až 35 rokov tvoria stále najpočetnejšiu časť klientely (35,1 %).
 • Najväčší absolútny prírastok inteligentných investorov bol vo vekovej skupine 36 až 45 rokov.
 • Najväčší percentuálny nárast počtu klientov sme v roku 2023 zaznamenali vo veku 46 až 55 rokov (o 49,5 %), nasledovaný klientmi vo veku 56 rokov a viac (o 47 %).
 • Počty klientov rástli v každej vekovej skupine okrem najmladšej do 25 rokov.

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

 • Konzumácia obsahu Finaxu medziročne mierne poklesla.
 • Údaje uvedené v grafe sumarizujú sledovanie obsahu za všetky jazyky, v ktorých Finax ponúka vzdelávanie (primárne slovenčina, poľština, chorvátčina a angličtina).
 • Počet pozretí videí na YouTube kanáloch Finaxu medziročne poklesol o 8,2 %.
 • Vypočutia podcastov boli v roku 2023 nižšie o 5,3 % oproti roku 2022.
 • Návštevnosť stránok Finaxu meraná počtom unikátnych užívateľov vzrástla o 42,1 %.
 • Za nižšími číslami vidíme niekoľko faktorov: priaznivejšia trhová situácia, ktorá vždy vedie k nižšiemu záujmu o dianie a informácie a pozastavenie audiovizuálnej produkcie v Čechách a Maďarsku.
 • Z pohľadu krajín slovenské údaje videní videí a počúvanosti podcastov boli mierne vyššie, podobne v Chorvátsku. Sledovanosť vzdelávacieho obsahu poklesla v Poľsku.

Okrem spomínaných nových produktov (Bystrý vklad, úprava Peňaženky a spustenie Európskeho dôchodku v 3 krajinách) sme primárne úsilie venovali vývoju mobilnej aplikácie, v ktorej sme pridali viaceré funkcie, napríklad:

Našej neziskovej organizácii financie.sk sa podarilo v minulom roku sfinalizovať učebnicu finančnej gramotnosti pre 2. stupeň základných škôl.

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

Rok 2023 priniesol Finaxu aj viaceré ocenenia.

Skvelý rok Finaxu: výsledky a štatistiky za 2023 | Finax.sk

Z pohľadu financií sme plánovali rok 2023 ukončiť v miernom zisku. No akvizícia investičnej divízie Aion Bank priniesla nejaké náklady, vplyvom ktorých sme rok ukončili v miernej strate. Naša spoločnosť vďaka dvom kolám investícií od nadácie Ivana Chrenka naďalej zostáva dostatočne kapitalizovaná.

Rok 2023 bol skutočne náročný. Pripravil si na nás mnoho pre nás neznámych vecí, s ktorými sme sa však úspešne popasovali. Veľmi ma teší flexibilita Finaxu, ktorú si napriek zväčšujúcej sa veľkosti firmy dokážeme udržať. Vďaka nej sme schopní pomerne promptne reagovať na vaše požiadavky a zmeny trhového prostredia.

V mene celého tímu Finaxu ďakujem za priazeň a dôveru inteligentných investorov v roku 2023. Ako je vidieť z uvedených štatistík ani trochu nepoľavujeme z nášho nasadenia. Naďalej chceme vyvíjať naše služby, osviežovať nezáživné, ale zato účinné pasívne investovanie, vzdelávať vás a pomáhať vám na ceste za vašim finančným zabezpečením a finančnou slobodou.

Našou najväčšou motiváciou je spokojnosť našich klientov, zvyšujúca sa gramotnosť a rast ich bohatstva.

Začnite investovať už dnes 

Na čo sa plánujeme sústrediť v roku 2024, nájdete v blogu nášho zakladateľa a CEO Juraja Hrbatého.

Ďakujeme.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon