Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

10 odpovědí na otázky k investicím a konfliktu na Ukrajině

Většinu z nás invaze Ruska na Ukrajinu šokovala. Geografická blízkost konfliktu, bezprecedentní a nepředvídatelné běsnění ruských autorit vyvolává mnoho otázek a velkou nejistotu. Racionálně a na základě faktů proto odpovídáme na otázky týkající se investic, nad jakými pravděpodobně přemýšlíte.

Radoslav Kasík | Škola investování | 3. března 2022

10 základních otázek, které si dnes klade většina investorů:

Mějte na paměti, že každé rozhodnutí učiněné v návalu emocí zpravidla vede k nechtěným výsledkům. Toto obzvlášť platí ve financích, kam pocity vůbec nepatří.


Jaký dopad bude mít válka na světovou ekonomiku?

Vliv ruské invaze lze vnímat v několika rovinách:

  • Inflace: Nejcitelněji se konflikt projeví na rostoucích cenách. Inflace byla problémem již před vypuknutím konfliktu. Přípravy Ruska k útoku stojí za jejími zvýšenými úrovněmi. Ukrajina a Rusko jsou významnými světovými dodavateli surovin od energetických komodit přes průmyslové až po ty zemědělské.
  • HDP: Oba účastníci konfliktu nepředstavují významné ekonomiky ve světovém měřítku, hlavně z pohledu spotřeby a průmyslu. Dopad na růst světové ekonomiky v tomto směru bude zanedbatelný.
  • Nejistota: Válka na druhé straně dokáže ovlivnit ekonomický a spotřebitelský sentiment, což může vést k odložení spotřeby a firemních investic. Efekt však bude i s ohledem na končící pandemii krátkodobý. Vysoká inflace bude působit negativně na ekonomiku. Dopady se týkají primárně evropských ekonomik. USA a Asie budou rezistentnější.
  • Hospodaření světových firem: Drtivá většina klíčových firem nemá relevantní aktivity v bývalých sovětských republikách. Tvoří jen zanedbatelný zlomek jejich odběratelských trhů. Nejdůležitějšími světovými ekonomikami jsou USA, Čína a Evropa. Hospodaření firem bude ovlivněno jen na starém kontinentu.
  • Úrokové sazby: Situace centrálních bank se komplikuje. Zhoršení sentimentu oddaluje potenciální zvyšování úroků, což již očekávání finančních trhů po invazi projevilo. Na druhé straně však stojí vyšší inflační tlaky. V tomto případě se spíše přikláníme k názoru, že obavy z ekonomického vývoje a potřeba likvidity na trzích alespoň v krátkém horizontu zvítězí a tlak na zvyšování úrokových sazeb klesne.

Musíme ale zohlednit i fakt, že je velmi náročné předvídat vývoj situace na Ukrajině, ale také ve světovém měřítku.

Jak reagují trhy a jak se budou dále vyvíjet?

Finanční trhy na vzniklou situaci samozřejmě reagují. Dopady bylo cítit již několik uplynulých týdnů, protože Rusko delší dobu hromadilo na hranicích Ukrajiny armádu, zřetelně se připravovalo na útok a představitelé západních zemí na základě informací zpravodajských služeb intenzivně varovali před hrozícím konfliktem.

Reakce samotných trhů proto v den invaze nebyla natolik výrazná. Byla již v určité míře započítána do cen obchodovaných aktiv:

  • Akcie poklesly, ale např. americké akcie ranní ztráty do závěru obchodování kompletně vymazaly a skončily v solidních ziscích.
  • Vládní dluhopisy rostly, tedy plnily úlohu bezpečného přístavu, ale v průběhu dne část zisků vymazaly, což prokazuje zmírněné obavy investorů.
  • Komodity pociťují konflikt nejvýrazněji. Ceny ropy, plynu, zemědělských plodin ale i průmyslových kovů prudce poskočily na víceletá maxima a s velkou pravděpodobností zůstanou zvýšené delší dobu.

Finanční trhy jsou z krátkodobého hlediska obecně nepředvídatelné bez ohledu na světové dění. Směrodatná však může být pro investory historie. Dlouhodobě trhy rostou. To je jediná jistota, se kterou můžeme operovat.

Vojenské konflikty dokonce zpravidla nemají zásadní negativní dopad na finanční trhy. Úvodní reakce mívá většinou podobu poklesu, ale k obratu dochází ještě během probíhajícího konfliktu.

Např. americký akciový index S&P 500 od roku 1941 v průměru reagoval na různé geopolitické události poklesem o 5 %. Trvalo mu zpravidla jen několik měsíců, než se zotavil. Např. invaze Iráku do Kuvajtu a následná odpověď USA způsobila pokles o 17 % a indexu trvalo 189 kalendářních dnů, než se zotavil.

Akciové trhy zůstanou v nejbližších týdnech turbulentní a nemůžeme vyloučit i další pokles, stejně jako nemůžeme vyloučit, že už mají dno za sebou.


Jak doporučujete investovat v současné situaci?

Na ideální investici se nic nemění. Jakékoli dění ve světě není důvodem pro specifickou investiční strategii.

Investujte dlouhodobě pasivně s cílem vybudovat co největší majetek. Neexistuje mnoho úspěšných investičních strategií, proto je nejlepší řešení držet se těch léty ověřených.

Základem úspěšné strategie je dostatečná diverzifikace, dostatečný investiční horizont a jemu přizpůsobená alokace portfolia. Právě v situaci, kterou prožíváme dnes, jsou tyto tři body obzvlášť důležitými podmínkami úspěšné investice.

Nesnažte se časovat trhy a vybírat prostředky s vidinou lepšího nákupu v budoucnosti. Nehledejte regiony, odvětví nebo firmy, které by mohly být vítězi konfliktu. Nepodaří se vám to.

Stačí si vzpomenout na propuknutí pandemie dva roky dozadu. Mnozí investoři, komentátoři a média očekávali rekordní poválečný pokles akciových trhů. Dříve než se nadáli, tak indexy našly dno a nastoupily na vlnu obrovského růstu, který mnoho investorů kvůli svým mylným očekáváním propáslo.

V takových situacích, jako byl začátek pandemie nebo současné rozpoutání konfliktu na Ukrajině, s námi hýbou emoce. Sociální sítě jsou plné nepříjemných zpráv a krutých obrázků. Každý z nás přirozeně v takových momentech myslí na nejnegativnější scénáře.

Nemáme však střízlivé racionální uvažování. Rozhodování na základě emocí je chybné v každé životní situaci, obzvláště při financích. Nedělejte rozhodnutí ohledně vašich investic s horizontem deset, dvacet nebo třicet let na základě 24hodinových pocitů.

Nic se nemění na tom, že levné pasivní investování s dobře nastaveným rebalancingem, diverzifikovaným portfoliem se správnou alokací přizpůsobenou investičnímu horizontu je ideálním způsobem budování majetku.

Historie nás o těchto faktech pravidelně přesvědčuje a tentokrát to nebude jinak.

Pokles trhu bez ohledu na jeho důvody, ať jsou jakkoli kruté, je vždy příležitostí.

Co mám dělat, když investuji pravidelně?

Absolutně nic. Pokračovat v nastaveném pravidelném investování. Při pravidelné investici je pokles trhů dokonce příznivou událostí, zvláště pokud jste na začátku vašeho investičního horizontu.

Vaše investiční nákupy děláte levnější, tzn. za nižší ceny akcií, díky čemuž za stejné vklady získáte větší počet kusů fondů ETF, a tím nakoupíte více akcií či dluhopisů.

Právě vklady na začátku vašeho investičního spoření se budou zhodnocovat nejdéle, tudíž se na nich nejvíce projeví efekt složeného úročení. Čím jsou tyto nákupy výhodnější, tím je předpoklad výnosů vyšší.

Mám zainvestovanou velkou část majetku v akciích, co mám dělat?

Tento týden udělají investoři více chyb než během celého roku dohromady. Pohled na klesající hodnotu investic není nikomu příjemný, ale jde o nedílnou součást investování, na kterou jste neustále upozorňováni. Riziko je cenou za vyšší výnos. Bez jeho podstoupení nevyděláte.

Investic se nezbavujte. Pravděpodobnost, že se vám je podaří nakoupit zpět výhodněji, je velmi nízká. Dno na trzích se hledá velmi obtížně a zpravidla přichází podstatně dříve, než se vyřeší samotný problém, který pokles způsobil.

Psychika vám nedovolí vrátit se do trhu ve vhodném momentu. Potom při vyšších cenách, než byly vaše prodejní, budou emoce ještě silnější. Nakonec strávíte mimo trh příliš dlouhou dobu, která vás bude stát velkou část vašich potenciálních výnosů. Vydělávají jen zainvestované peníze.

Jednoznačným doporučením a léty ověřeným řešením je držet se vašich plánů, tzn. nic neměnit oproti tomu, jak jste byli nastavení na začátku roku. Stejně tak jednejte i z pohledu vašich investic a vaší investiční strategie.

Bohužel vojenské konflikty jsou velmi nepříjemnou a úzkostlivou situací, ale v lidské společnosti nejde o nic neobvyklého.

Vaše investiční strategie nastavená podle vašich cílů, situace a rizikového profilu zohledňuje i geopolitické události tohoto typu. Historický průměrný výnos, se kterým se počítá i do budoucnosti, odráží různé negativní společenské události. Období, ze kterého vychází, bylo propleteno množstvím válek.

Současný ukrajinský konflikt není důvodem ke změně vašich plánů. Nadále vás v budoucnu čeká nízký státní důchod, studium vašich dětí, rekonstrukce domu nebo jiné cíle. Vaše strategie počítá také s riziky a je nejefektivnější cestou k realizaci vašich plánů.

Byla vám nastavena na mnoho let dopředu. Základním předpokladem dojetí do cíle je nesjet z vytyčené trasy.

Pokud máte k dispozici větší úspory na bankovním účtu, využijte poklesů ke zvýšení vašich investic.

Je už vhodná doba na investování nových peněz, nebo mám ještě počkat?

Jak jsme psali, odhadnout přesný vývoj trhů v příštích týdnech a měsících je nemožné. Neinvestujete ale kvůli několika týdnům, ale mnoha letům. Na tomto horizontu měly finanční trhy jen jeden směr, a to nahoru.

Každý pokles je dobrou příležitostí k výhodnějšímu nákupu. Pokud máte dostatečný horizont, s velkou jistotou v budoucnu dosáhnete násobného zhodnocení vašich investic. Počítejte s tím, že současný pokles nemusí být konečný.

Pokud máte k dispozici větší úspory, případně máte odložené prostředky připravené k zainvestování při poklesu, určitě alespoň část z nich nasměrujte do trhu.

Mám jednorázovou investici raději rozložit, nebo investovat všechno najednou?

Další pokles akciových trhů nemůžeme vyloučit. Dlouhodobě vydělávají však jen zainvestované peníze. Na bankovním účtu je znehodnotí inflace. To jsou jediné dvě jistoty, které jako střadatel a investor máte.

Statisticky je určitě výhodnější investice neodkládat, tzn. ani nerozkládat.

Každopádně, při investování je nesmírně důležité, abyste se s investicí cítili komfortně. Čili pokud má otázka rozkládání rozhodnout o investování, nebo ne, klidně investici rozdělte. Investovat alespoň část hotovostních úspor bude vždy výhodnější než neinvestovat vůbec. Klidně si zbytek prostředků odložte na případný další pokles a potenciální průměrování nákupních cen.

Mohu v investicích přijít o všechno?

Ve Finaxu ne. Prostřednictvím indexových fondů ETF investujeme do 7 400 akcií a 6 000 dluhopisů napříč světem. Jedná se o největší globální firmy a dluhopisy 92 zemí.

Nedokážeme si představit situaci, která by musela nastat, aby všechny tyto subjekty zkrachovaly.

Tato skutečnost je skvělou výhodou široké diverzifikace. Proto je vždy ztráta při pasivním investování jen dočasná. Hodnota investice se dříve či později vrátí a dále přináší výnosy, jelikož firmy dlouhodobě zvyšují své zisky.

Z tohoto důvodu každý pokles akciových trhů v první řadě představuje investiční příležitost.

Bude se konflikt rozšiřovat? Je ohroženo i Česko?

S největší pravděpodobností ne. Samotné operace Ruska jsou pro zemi již nyní lidsky a finančně náročné. Podle našeho názoru napadení členské země NATO představuje podstatně větší výzvu a jinou úroveň konfliktu i pro nespoutaného a nepředvídatelného prezidenta Putina.

Mračna konfliktu na Ukrajině, napětí a potenciální hrozba i pro další evropské země zůstanou ale nad námi viset pravděpodobně delší dobu.

Podřídit kompletně a dlouhodobě svůj život pesimistickým scénářům nepovažujeme za vhodný životní přístup. Může se stát, že strávíte léta v úzkosti a život vám proteče mezi prsty. Potom vás doběhnou nerealizované investiční cíle jako nedostatečný důchod nebo chybějící prostředky na jiné výdaje.

S majetkem se žije snáze bez ohledu na společenskou situaci. Právě majetek a dostatek peněz vás ochrání a dává vám solidní náskok i v kritických situacích.

Základem zůstává dostatečná finanční rezerva. Vyhrocené společenské situace jako uplynulá pandemie nebo současný konflikt nás neustále přesvědčují o jejím významu a životní hodnotě.

Mám hromadit hotovost a omezit spotřebu?

Do určité míry byste se takto měli chovat neustále. Čím větší část příjmu odložíte, tím větší polštář majetku si vytvoříte a tím dříve se stanete finančně nezávislými.

S ohledem na konflikt nedoporučujeme změnu chování. Přehodnoťte vaši finanční rezervu, zda je skutečně dostatečná. Nic nezkazíte ani revizí vašich výdajů s cílem odstranit ty zbytečné.

Připravte se na vyšší ceny základního zboží a energií. V tomto směru hledání potenciálních úspor dává smysl kdykoli, i v klidných časech prosperity.

Nepodléhejte panice a nežeňte hromadění úspor nebo zásob do extrémů. S velkou pravděpodobností tímto jednáním přijdete o peníze.


Všichni myslíme na lidi na Ukrajině. Doufáme a pevně věříme, že konflikt brzy skončí s minimálními ztrátami na lidských životech. Nezapomínejte také na svou budoucnost. Buďte zdraví a v bezpečí.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Jak investovat
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon