Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax oferuje rozwiązania, o których oszczędzający kiedyś mogli tylko pomarzyć

Finax został stworzony, aby uczynić efektywne inwestowanie dostępnym dla wszystkich, nawet jeśli nie zgromadzili jeszcze dużej fortuny. Wprowadziliśmy szereg innowacji, o których w przeszłości drobni inwestorzy mogli tylko pomarzyć.

Radoslav Kasík | Szkoła inwestowania | 9. listopada 2023

  • Drobni inwestorzy nie mają takich samych możliwości zwiększania swojego majątku jak osoby zamożne.
  • Finax rewolucjonizuje tę sytuację, udostępniając wszystkim jedno z najskuteczniejszych narzędzi inwestycyjnych na rynku.
  • Dlaczego inteligentne inwestowanie Finax jest bardziej korzystne niż konkurencyjne?

Wszyscy wiemy, że zwykli ludzie nie mają dostępu do tych samych opcji zarządzania pieniędzmi, co ludzie zamożni. Kiedy wchodzisz do banku lub maklera giełdowego z milionem euro, jesteś traktowany inaczej niż wtedy, gdy pojawiasz się z 5 tysiącami euro.

Dlaczego drobni inwestorzy są dyskryminowani?

Prawda jest taka, że trudno jest skutecznie zainwestować 5 000 EUR. Istnieją pewne naturalne ograniczenia, których celem jest pozostawienie bardziej wyrafinowanych instrumentów finansowych w rękach profesjonalistów lub doświadczonych inwestorów. Nie jest również wskazane, na przykład, inwestowanie niewielkich kwot w konkretne projekty.

Drugim powodem jest częściowo obiektywna dyskryminacja. Zasadniczo bankowość prywatna ma tyle samo wspólnego z klientem, który przynosi 1 milion euro, co z klientem, który przynosi 10 000 euro. Ale zyski dla instytucji są nieproporcjonalnie różne.

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Dlatego też bardziej zamożni ludzie otrzymują inne usługi, inne opłaty, inne usługi i produkty. Dla drobnych inwestorów dostęp do tych instrumentów jest ograniczony przez ustalone na wstępie wysokie minimalne inwestycje. Ostatecznie tak to działa w każdym sektorze handlu i usług.

Jak ludzie na całym świecie zarządzają swoimi aktywami?

Zamożni ludzie potwierdzają, że inwestowanie jest drogą do lepszego życia. Tak długo, jak dana osoba wprowadza dyscyplinę i efektywność do swoich finansów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej majątek wzrośnie. Zwiększy to również jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe i stworzy źródło pasywnego dochodu. Każdemu oddycha się łatwiej, gdy ma aktywa.

Aby to zilustrować, załączamy dwa poniższe wykresy z raportu World Wealth Report firmy Capgemini. Na pierwszym z nich znajduje się rozkład majątku osób o wysokiej wartości netto (ponad 1 mln USD) w każdym roku. Widać, że dominującym składnikiem portfela przez większość czasu są akcje, które stanowią prawie jedną trzecią aktywów. W latach kryzysowych ich udział ma tendencję spadkową (prawdopodobnie dlatego, że ceny akcji doświadczają najbardziej wyraźnych wahań, a ich wartość naturalnie spada podczas kryzysów), ale nie zmienia to długoterminowego obrazu.

Finax oferuje rozwiązania, o których oszczędzający kiedyś mogli tylko pomarzyć | Finax.eu

Źródło: Capgemini World Wealth Report 2023

Drugi wykres przedstawia czynniki, które zdaniem zamożnych osób w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu ich majątku. Osoby zamożne najbardziej doceniają akcje - 9 na 10 "bogatych" osób postrzega je jako ważny czynnik zwiększający wartość ich majątku, a ponad połowa uważa je za najważniejsze. Co ciekawe, uważają oni dochód z działalności gospodarczej i zatrudnienia za aktywa o najmniejszym wkładzie we wzroście. Należy pamiętać, że ten wykres pochodzi ze starszej wersji World Wealth Report (z 2017 r.), Ponieważ ankieta ta nie była już uwzględniana w nowszych wersjach badania. Niemniej jednak chcieliśmy podzielić się z wami tymi danymi.

Finax oferuje rozwiązania, o których oszczędzający kiedyś mogli tylko pomarzyć | Finax.eu

Trudno znaleźć na rynku lepszą alternatywę dla swoich oszczędności

Dzięki Finax możesz inwestować w ponad 10 000 papierów wartościowych na całym świecie już od 10 EUR miesięcznie. A wszystko to z jedną uczciwą opłatą w wysokości 1% rocznie + VAT.

Inwestuj jak profesjonalista 

Z niskimi opłatami, bez emocji i online.

Inteligentne inwestowanie oferuje bardzo prosty i skuteczny sposób na wzrost wartości kapitału. Kopiowanie światowych indeksów jest podstawą inwestowania.

Ponadto inteligentne portfele zapewniają jedne z najwyższych zwrotów na rynku w długim okresie.

Od początku idei Finax chcieliśmy stworzyć uniwersalny produkt dla każdego. Nie widzimy powodu, dla którego dobre rzeczy miałyby być dostępne tylko dla bogatych.

Aby osiągnąć ten cel, musieliśmy wymyślić proste narzędzie. Kolejnym wymogiem było zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Tylko technologia może zapewnić niezawodność, obiektywność i obniżyć koszty, aby uzyskać najlepszy wynik.

Nieustannie pracujemy nad tym, aby inwestowanie było jeszcze bardziej dostępne

Nasza praca nie zakończyła się wraz z utworzeniem portfeli Inteligentnego Inwestowania. Od czasu założenia Finax poczyniliśmy kilka postępów w zwiększaniu dostępności do korzystania z inwestycji.

Obniżyliśmy minimalny depozyt z pierwotnych 20 euro do połowy, czyli do 10 euro. Gdy tylko pozwoliły na to finanse korporacyjne, znieśliśmy opłatę za niską wpłatę (do 1000 euro). To posunięcie stanowiło największą korzyść dla inwestorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na wpłacenie dużej kwoty na raz, ale chcą regularnie odkładać mniejsze kwoty ze swoich wypłat.

Zwiększyliśmy również rabat za zaproszenie znajomego. Za każde aktywowane konto zaproszonego znajomego otrzymuje on teraz 2000 euro zarządzane przez 3 lata za darmo.

Ci, którzy mają już pewne oszczędności w innych produktach, mogą również skorzystać z rabatu na transfer inwestycji, który od tego czasu rozszerzyliśmy na różne rodzaje aktywów. Połowa przeniesionej kwoty będzie zarządzana w Finax przez dwa lata całkowicie bezpłatnie. Drobni inwestorzy będą zatem mogli znacznie obniżyć opłaty pobierane za zarządzanie ich oszczędnościami: jest to opcja, która tradycyjnie była dostępna dla bardziej zamożnych klientów.

Naszą ostatnią innowacją w tym zakresie było uruchomienie Euro Wkładu. Podczas gdy banki wahały się przed podniesieniem oprocentowania oszczędności i stałych depozytów, Euro Wkład sprawił, że wysokie stopy procentowe banku centralnego, o których wielokrotnie czytałeś w mediach, stały się dostępne dla zwykłych ludzi. Obecny zwrot brutto w wysokości 3,8%* (na dzień 20.9.2024 r.) w skali roku jest wypłacany codziennie i nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby go uzyskać. Zobacz jego ewolucję na przejrzystym koncie Dominika Hrbatégo.

*3,8% p.a. to rentowność do terminu zapadalności na dzień 20.9.2024 r., podana przez twórców produktu ETF. Rentowność jest zmienna, powiązana z podstawową stopą depozytową EBC i nie obejmuje opłat Finax w wysokości 0,5%. Ta rentowność może ulec zmianie i nie jest wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Jakie możliwości wyceny swoich oszczędności mieli do tej pory Polacy?

Zasadniczo ograniczały się one do funduszy inwestycyjnych, prywatnych emisji obligacji, zarządzanych portfeli dealerów papierów wartościowych lub indywidualnie otwieranych rachunków maklerskich, na których trzeba samodzielnie wybierać instrumenty.

Te formy lokowania oszczędności mają wiele wad w porównaniu do pasywnego inwestowania w indeksowe fundusze ETF, takie jak te oferowane przez Finax.

Finax oferuje rozwiązania, o których oszczędzający kiedyś mogli tylko pomarzyć | Finax.eu

Fundusze inwestycyjne charakteryzują się wysokimi opłatami i wynikami, które w długim terminie są gorsze niż wskazany benchmark. W horyzoncie ostatnich 5 lat (co obejmuje prawie cały okres od powstania Finax), tylko jeden popularny fundusz inwestycyjny był w stanie pobić aprecjację zwrotu netto po opodatkowaniu portfela akcji Finax.

Opłaty za zarządzanie tymi funduszami wynoszą nawet do 3% rocznie. Ponadto w przypadku funduszy inwestycyjnych nadal można spotkać się z opłatami typu success fee czy opłatami manipulacyjnymi. Ich koszty są często dwukrotnie wyższe niż w Finax.

Obligacje korporacyjne mogą stanowić część portfela inwestycyjnego, ale nie uważamy ich za odpowiedni instrument dla większości inwestorów detalicznych. Na warszawskiej giełdzie są one notowane na rynku Catalyst, na którym występuje mała płynność. Przy obligacjach korporacyjnych bardzo ważne jest ryzyko kredytowe, dlatego też istotne jest by poznać szczegółowo sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Lokaty w ostatnim czasie zyskują na popularności wśród osób aktywnie poszukujących opcji na ulokowanie środków. Jest to działanie bardziej aktywne, ponieważ zazwyczaj musimy na przykład, co 3-6 miesięcy zmieniać bank, w którym deponujemy środki. Poza tym często do lokaty musimy otworzyć rachunek bankowy i wykonywać kilka transakcji kartą w miesiącu. Wysokie oprocentowania na lokatach są czasowe i mogą się zmieniać.

Pozostałą opcją inwestycyjną jest otwarcie własnego rachunku inwestycyjnego bezpośrednio w domu maklerskim. Pod względem kosztów ta alternatywa jest najbardziej atrakcyjna. Aby skutecznie zarządzać swoimi inwestycjami, potrzebujesz dużo wiedzy, nauki, poświęcenia i, co najważniejsze, czasu. Jednak większość ludzi nie jest zainteresowana zagłębianiem się w tajniki świata inwestycji, co jest w porządku i jest zrozumiałe. Nie może to być jednak powód, by nie inwestować swoich oszczędności.

Jeśli sam zarządzasz swoim portfelem, jest bardzo mało prawdopodobne, abyś osiągnął lepsze wyniki niż rynek, pomimo niskich opłat. Emocje, strach, psychologia, brak informacji i czasu szybko pokrzyżują ci szyki.

Inne opcje, które możesz napotkać, to głównie spekulacje lub błędne kierowanie. Z reguły będziesz miał z nimi negatywne doświadczenia.

Zwroty rynkowe to optymalny zysk, jaki można uzyskać inwestując długoterminowo. Trudno będzie zarobić gdzieś więcej. Zwroty wyższe niż rynkowe są spekulacją lub wiążą się ze znacznie większym ryzykiem. W tym miejscu pojawia się pasywne inwestowanie za pośrednictwem indeksowych funduszy ETF.

Demokratyzacja również w dziedzinie emerytur

Dokładnie 25. października 2024 roku wprowadziliśmy nasze przełomowe podejście działające na korzyść zwykłych inwestorów w dziedzinie dodatkowych oszczędności emerytalnych. Staliśmy się pierwszym dostawcą Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE), czyli paneuropejskiego trzeciego filaru.

Europejska Emerytura umożliwia dobrowolne oszczędzanie na emeryturę. To sposób na długoterminowe inwestowanie bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*. Roczny limit wpłat na OIPE w roku kalendarzowym 2024 wynosi 23 472 zł i na ogół z każdym rokiem rośnie. Produkt ten jest transgraniczny, prosty, przejrzysty, elastyczny w wypłacie i polityce inwestycyjnej, i dystrybuowany online. W Finax opłata za zarządzanie dla OIPE wynosi 0.72% w skali roku.

Zapoznaj się z także z dokumentem (OIPE KID) zawierającym kluczowe informacje dotyczące strategii 100/60 lub 80/60, który z pewnością odpowie na większość Twoich pytań. I pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z inwestowaniem można znaleźć w tym artykule.

Nie zatrzymujemy się w naszej pracy na rzecz inwestorów detalicznych. Będziemy nadal dostarczać innowacje, które przyniosą takie same korzyści wszystkim tym, którzy nie są obojętni na swoją finansową przyszłość. Nie odkładaj więc rozpoczęcia inwestowania, nawet jeśli nie masz dużych oszczędności. Pomożemy Ci zacząć, z nami możesz inwestować już od 10 euro lub 50 złotych miesięcznie. Nie trzeba być bogatym, aby dobrze wykorzystać swoje oszczędności.

*Po spełnieniu warunków ustaw podatkowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Na wysokość emerytury mają wpływ przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu zamieszkania.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon