Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax kontra fundusze inwestycyjne w połowie 2022

Tradycyjnie, jak co pół roku, sprawdzamy, jak pasywnie zarządzane portfele Finax radzą sobie na tle najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wyniki mamy nowe, ale wnioski ciągle te same.

Grzegorz Jajuga | Nasze wyniki | 5. września 2022

Otoczenie geopolityczne i gospodarcze w pierwszej połowie 2022 roku nie było zbyt łaskawe dla inwestorów. Również, a może przede wszystkim, w takiej sytuacji trzeba oceniać skuteczność naszych wyborów w zakresie instrumentów finansowych. Nie zapominajmy jednak, że w inwestycjach długoterminowych – a takie promujemy w Finax – kluczowy jest właśnie długi termin, więc nasza analiza obejmuje dłuższy okres. Zobacz poprzednią analizę z tego cyklu.

Zarówno rynek Polski (blisko 20% obniżki indeksu WIG przez sześć miesięcy), jak i rynki zagraniczne (nierzadko dwucyfrowe spadki licząc od początku roku) nie mają za sobą dobrego półrocza. Rozprzestrzeniająca się inflacja, przed którą jednak można próbować się zabezpieczyć i gwałtownie destabilizująca się sytuacja geopolityczna zdecydowanie zwiększyły poziom niepewności wśród inwestorów. To musiało się odbić na krótkoterminowych rezultatach. Przeanalizujmy je uwzględniając, jak zwykle, nie tylko stopy zwrotu, ale i ryzyko.

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Inwestycje dynamiczne

Wśród inwestycji cechujących się największą zmiennością (poziom ryzyka 6 według jego najpopularniejszej miary, czyli SRRI, o której więcej piszemy niże), pierwsze półrocze przyniosło stratę wartości portfeli na poziomie 1/5, a nawet 1/4 portfela. Wprawdzie strategia Finax o największej ekspozycji na rynek akcji (100/0) jest klasyfikowana z niższym ryzykiem (SRRI 5), ale dołączyliśmy ją do tego porównania jako potencjalnie najbardziej podobną. Wbrew zasadzie „wyższe ryzyko-wyższy zwrot”, okazuje się, że pomimo niższej oceny ryzyka, portfel Finax zarówno w długim, jak i krótkim terminie, wygenerował stopy zwrotu istotnie wyższe niż grupy porównawczej.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w połowie 2022 | Finax.eu

Dla trochę mniej ryzykownych portfeli, cechujących się SRRI 5, również można zauważyć korzyści płynące ze strategii Finax.

Nasze portfele krótkoterminowo w pewnym stopniu oparły się spadkom, choć udało się uniknąć negatywnych stóp zwrotu. Straty wygenerowane w 2022 r. pozbawiły inwestorów zysków z ostatniego roku. Na szczęście, korzystne wyniki w latach poprzednich podtrzymują długoterminowe korzyści z inwestycji z Finax.

Ponadto, porównanie z polskimi funduszami pokazuje, że pasywne, globalnie zdywersyfikowane portfele Finax lepiej sobie radzą, jeśli chodzi o ochronę wartości inwestorów. Analiza danych historycznych pokazuje, że niektóre fundusze nie wygenerowały dodatnich stóp zwrotu nawet w skali 15 lat.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w połowie 2022 | Finax.eu

Inwestycje zrównoważone

W kategorii ryzyka zrównoważonego (SRRI 4), która obejmuje fundusze inwestycyjne i portfele o zmienności od 5% do 10%, zauważany negatywny wpływ otoczenia inflacyjnego oraz podnoszonych stóp procentowych.

Grupa rozwiązań inwestycyjnych w tej klasie ryzyka obejmuje zazwyczaj fundusze mieszane, które łączą różne klasy aktywów. Od inwestycji kapitałowych poprzez towary, nieruchomości, aż po instrumenty obligacyjne. Finax łączy strategie funduszy ETF inwestujących w akcje i obligacje.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w połowie 2022 | Finax.eu

Trendy, które w poprzednich półroczach lekko podgryzały zyski inwestorów, w pierwszym półroczu 2022 r. poważnie nadwerężyły zaufanie inwestorów, również tych skłonnych do mniejszego ryzyka.

Dodatkowo niepokoi łatwość, z jaką mozolnie wypracowywane zyski zamieniły się w straty. Tego typu sytuacje na rynku, których od czasu do czasu nie można uniknąć, podkreślają jak ważna – zwłaszcza w portfelach o niższym poziomie ryzyka (i niższych stopach zwrotu) – jest optymalizacja inwestycji. Chodzi przede wszystkim o dywersyfikację oraz koszty. Pozornie niskie, czasem niezauważalne korzyści, w długim terminie powodują znaczne różnice pomiędzy produktami.

Tym większe jest nasze przekonanie, że niskokosztowe, pasywnie zarządzane strategie, dzięki globalnej ekspozycji i wysokiej dywersyfikacji, są właściwym wyborem dla inwestorów. I to zarówno, w krótkim jak i długim okresie. Pokazują to wyniki strategii Finax.

Optymiści wieszczą już wprawdzie szybkie zmiany polityki monetarnej i szybki powrót do niskich stóp procentowych w gospodarkach światowych, ale niespokojna sytuacja i brak „bezpiecznych przystani” studzą te oczekiwania.

Metodologia porównań i wybrane fundusze inwestycyjne

W tabelach przedstawiliśmy porównanie wyników netto po opłatach i ewentualnym opodatkowaniu hipotetycznych inwestycji w modelowane portfele Finax oraz najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w Polsce, na dzień 30 czerwca 2022 r.

Popularne fundusze inwestycyjne nazywamy największymi funduszami inwestycyjnymi (to te, które zarządzają największą wartością aktywów) w poszczególnych kategoriach w zależności od rodzaju aktywów, w które inwestują (akcyjne, mieszane i obligacyjne).

Porównujemy fundusze inwestycyjne z portfelami Finax zgodnie z poziomem ryzyka i stopami zwrotu określonymi przez metodologię SRRI Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), która jest obowiązkowa dla funduszy inwestycyjnych i klasyfikuje je w 7 kategoriach ryzyka. Więcej informacji o SRRI można znaleźć tutaj.

Z portfelami Finax porównaliśmy 18 funduszy inwestycyjnych z klas ryzyka od 4 do 6. W tabeli uwzględniamy nawet fundusze z wyższym ryzykiem (mierzonym SRRI) niż w Finax, co jednak nie przekłada się na wyższe zyski. W tych 18 funduszach Polacy mają zgromadzonych łącznie prawie 16 mld złotych (stan na 30 czerwca 2022 r.) wobec 262 mld złotych we wszystkich funduszach inwestycyjnych w Polsce. Rekordzistami pod względem zarządzanych aktywów są jednak fundusze obligacji.

Porównywane są fundusze z podaną opłatą bieżącą (dokument źródłowy KIID oraz Karta funduszu) i wielkością aktywów zarządzanych przez fundusz (źródło Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz analizy.pl).

Źródłem danych są dokumenty Kluczowe Informacje dla Inwestorów publikowane na stronach internetowych zarządzających funduszami oraz Karty funduszy z 12 sierpnia 2022 r. Za nazwą funduszu opisana jest opłata bieżąca.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), towarzystwo inwestycyjne największej i najstarszej firmy ubezpieczeniowej w Polsce.

 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK; opłata bieżąca 2,03%
 • PZU Akcji KRAKOWIAK; 2,10%,

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego; 2,12%,
 • Investor Zrównoważony; 2,09%,

Pioneer Pekao SA TFI (Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.

 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus; 2,35%,
 • Pekao Zrównoważony; 2,21%,

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Santander Stabilnego Wzrostu; 2,52%,
 • Santander Zrównoważony; 2,52%,
 • Santander Akcji Polskich; 2,23%,
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwo inwestycyjne największego polskiego banku.

  • PKO Zrównoważony; 2,03%,
  • PKO Stabilnego Wzrostu; 2,02%,
  • PKO Akcji Plus; 2,02%,
 • NN Investment Partners TFI S.A., jest częścią globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners, wcześniej znanej jako ING Investment Management.

  • NN Stabilnego Wzrostu; 2,58%, opłata za wyniki 0,46%
  • NN Zrównoważony; 2,71%, opłata za wyniki 0,61%
  • NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania; 1,03%,
  • NN Akcji; 2,11%,
 • ESALIENS TFI S.A., wcześniej spółka działała jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, a od 2006 do 2017 roku jako Legg Mason TFI SA.

  • Esaliens Senior FIO; 2,10%,
  • Esaliens Akcji; 2,13%.

Buduj majątek efektywniej - zniżka za przeniesienie inwestycji

Jak potwierdzają wyniki strategii Finax, inwestowanie za pomocą funduszy ETF jest lepszym sposobem na długoterminowe budowanie majątku. Osiągane wyniki regularnie dowodzą, że stosunek stopy zwrotu do ryzyka jest wyższy w przypadku inwestycji pasywnych i globalnych. Takie podejście maksymalizuje zyski przy akceptowalnym ryzyku, a tym samym prowadzi do wcześniejszego osiągnięcia celów inwestycyjnych, co jest podstawowym warunkiem udanej inwestycji.

Przenieś swoje aktywa do Finax, a my Cię wynagrodzimy. Jeśli udokumentujesz przeniesienie swojej inwestycji, przez 2 lata będziemy zarządzać 50% wartości przeniesionej inwestycji bez opłat.

Dowiedz się więcej o zniżce za przeniesienie inwestycji do Finax

Jeśli nie jesteś klientem Finax, załóż rachunek online w 10 minut, przenieś do nas niekorzystne inwestycje i ciesz się zniżką oraz niższymi opłatami.

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon