Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

10 odpovedí k investíciám a konfliktu na Ukrajine

Väčšinu z nás invázia Ruska na Ukrajinu šokovala. Geografická blízkosť konfliktu, bezprecedentné a nepredvídateľné besnenie ruských autorít vyvolávajú mnoho otázok a veľkú neistotu. Racionálne a na základe faktov preto odpovedáme na otázky týkajúce sa investícií, ktoré pravdepodobne nosíte v hlavách.

Radoslav Kasík | Škola investovania | 25. február 2022

10 základných otázok, ktoré si dnes kladie väčšina investorov:

Majte na pamäti, že každé rozhodnutie spravené v návale emócií spravidla vedie k neželaným výsledkom. Toto obzvlášť platí vo financiách, kam pocity vôbec nepatria.


Aký dopad bude mať vojna na svetovú ekonomiku?

Vplyv ruskej invázie sa dá vnímať v niekoľkých rovinách:

  • Inflácia: Najciteľnejšie sa konflikt prejaví na rastúcich cenách. Inflácia bola problémom už pred vypuknutím konfliktu. Prípravy Ruska na útok nesú podiel na jej zvýšených úrovniach. Ukrajina a Rusko sú významnými svetovými dodávateľmi surovín od energetických komodít, cez priemyselné až po poľnohospodárske.
  • HDP: Obaja účastníci konfliktu nepredstavujú významné ekonomiky vo svetovom meradle, hlavne z pohľadu spotreby a priemyslu. Dopad na rast svetovej ekonomiky v tomto smere bude zanedbateľný.
  • Neistota: Vojna na druhej strane dokáže ovplyvniť ekonomický a spotrebiteľský sentiment, čo môže viesť k odloženiu spotreby a firemných investícií. Efekt však bude aj s ohľadom na končiacu pandémiu krátkodobý. Vysoká inflácia bude pôsobiť negatívne na ekonomiku. Dopady sa týkajú primárne európskych ekonomík. USA a Ázia budú rezistentnejšie.
  • Hospodárenie svetových firiem: Drvivá väčšina kľúčových firiem nemá relevantné aktivity v bývalých sovietskych republikách. Tvoria len zanedbateľný zlomok ich odberateľských trhov. Najdôležitejšími svetovými ekonomikami sú USA, Čína a Európa. Hospodárenie firiem bude ovplyvnené len na starom kontinente.
  • Úrokové sadzby: Situácia centrálnych bánk sa komplikuje. Zhoršenie sentimentu odďaľuje potenciálne zvyšovanie úrokov, čo už očakávania finančných trhov po invázii odzrkadlili. Na druhej strane však stoja vyššie inflačné tlaky. V tomto prípade sa skôr prikláňame k názoru, že obavy z ekonomického vývoja a potreba likvidity na trhoch aspoň v krátkom horizonte zvíťazia a tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb klesne.

Musíme ale zohľadniť aj fakt, že je veľmi náročné predvídať vývoj situácie na Ukrajine, ale aj vo svetovom meradle.

Ako reagujú trhy a ako sa budú ďalej vyvíjať? 

Finančné trhy na vzniknutú situáciu samozrejme reagujú. Dopady bolo cítiť už niekoľko týždňov, keďže Rusko dlhšiu dobu hromadilo na hraniciach Ukrajiny armádu, zreteľne sa pripravovalo na útok a predstavitelia západných krajín na základe informácií spravodajských služieb intenzívne varovali pred hroziacim konfliktom.

Reakcia samotných trhov preto v deň invázie nebola natoľko výrazná. Bola už v určitej miere započítaná do cien obchodovaných aktív:

  • Akcie poklesli, ale napr. americké akcie ranné straty do záveru obchodovania kompletne vymazali a skončili v solídnych ziskoch, v ktorých pokračovali aj nasledujúci deň v piatok.
  • Vládne dlhopisy rástli, teda plnili úlohu bezpečného prístavu, no v priebehu dňa časť ziskov vymazali, čo preukazuje zmiernené obavy investorov.
  • Komodity pociťujú konflikt najvýraznejšie. Ceny ropy, plynu, poľnohospodárskych plodín ale aj priemyselných kovov prudko poskočili na viacročné maximá a s veľkou pravdepodobnosťou zostanú zvýšené dlhšiu dobu.

Finančné trhy sú z krátkodobého hľadiska všeobecne nepredvídateľné bez ohľadu na svetové dianie. Smerodajná však môže byť pre investorov história. Dlhodobo trhy rastú. To je jediná istota, s ktorou môžeme operovať.

Vojenské konflikty dokonca spravidla nemajú zásadný negatívny dopad na finančné trhy. Úvodná reakcia máva väčšinou podobu poklesu, no k obratu dochádza ešte počas prebiehajúceho konfliktu. Na konci vojen sa akciové trhy spravidla nachádzajú na vyšších úrovniach ako na ich začiatku. 

Napr. americký akciový index S&P 500 od roku 1941 v priemere reagoval na rôzne geopolitické udalosti poklesom o 5%. Trvalo mu spravidla len niekoľko mesiacov, kým sa zotavil. Napr. invázia Iraku do Kuvajtu a následná odpoveď USA spôsobili pokles o 17% a indexu trvalo 189 kalendárnych dní, kým sa zotavil.

Akciové trhy zostanú v najbližších týždňoch turbulentné a nemôžeme vylúčiť aj ďalší pokles, rovnako ako nemôžeme vylúčiť, že už majú dno za sebou.


Ako odporúčate investovať v súčasnej situácii?

Na ideálnej investícii sa nič nemení. Akékoľvek dianie vo svete nie je dôvodom na špecifickú investičnú stratégiu.

Investujte dlhodobo pasívne s cieľom vybudovať čo najväčší majetok. Neexistuje mnoho úspešných investičných stratégií. Držte sa tých rokmi overených.

Základom úspešnej stratégie je dostatočná diverzifikácia, dostatočný investičný horizont a jemu prispôsobená alokácia portfólia. Práve v situácii, akú prežívame dnes, sú tieto tri body obzvlášť dôležitými podmienkami úspešnej investície.

Nesnažte sa časovať trhy, vyberať prostriedky s vidinou lepšieho nákupu v budúcnosti. Nehľadajte regióny, odvetvia alebo firmy, ktoré by mohli byť víťazmi konfliktu. Nepodarí sa vám to.

Stačí si spomenúť na prepuknutie pandémie dva roky dozadu. Mnohí investori, komentátori a médiá očakávali rekordný povojnový pokles akciových trhov. Skôr než sa nazdali, indexy našli dno a nastúpili na vlnu obrovského rastu, ktorý mnoho investorov kvôli svojim mylným očakávaniam zameškalo.

V situáciách, ako bol začiatok pandémie, alebo súčasné rozpútanie konfliktu na Ukrajine, nami lomcujú emócie. Sociálne siete sú plné nepríjemných správ a krutých obrázkov. Každý z nás prirodzene v takých momentoch myslí na najnegatívnejšie scenáre.

Nemáme však triezve racionálne uvažovanie. Rozhodovanie na základe emócií je chybné v každej životnej situácii, obzvlášť pri financiách. Nerobte rozhodnutia ohľadom vašich investícií s horizontom desať, dvadsať alebo tridsať rokov na základe 24-hodinových pocitov.

Nič sa nemení na tom, že lacné pasívne investovanie s dobre nastaveným rebalansingom, diverzifikovaným portfóliom so správnou alokáciou prispôsobenou investičnému horizontu je ideálnym spôsobom budovania majetku.

História nás o týchto faktoch pravidelne presviedča a tentokrát to nebude inak.

Pokles trhu bez ohľadu na jeho dôvody, nech sú akokoľvek kruté, je vždy príležitosťou.

Čo mám robiť, ak investujem pravidelne?

Absolútne nič. Pokračovať v nastavenom pravidelnom investovaní. Pri pravidelnej investícii je pokles trhov dokonca priaznivou udalosťou, hlavne ak ste na začiatku vášho investičného horizontu.

Vaše investičné nákupy robíte lacnejšie, tzn. za nižšie ceny akcií, vďaka čomu za rovnaké vklady získate väčší počet kusov fondov ETF, a tým nakúpite viac akcií a dlhopisov.

Práve vklady na začiatku vášho investičného sporenia sa budú zhodnocovať najdlhšie, teda sa na nich najviac prejaví efekt zloženého úročenia. Čím sú tieto nákupy výhodnejšie, tým je predpoklad výnosov vyšší.

Mám zainvestovanú veľkú časť majetku v akciách, čo mám robiť? 

Tento týždeň spravia investori viac chýb ako počas celého roka dokopy. Pohľad na klesajúcu hodnotu investícií nie je nikomu príjemný, ale ide o neoddeliteľnú súčasť investovania. Riziko je cenou za vyšší výnos. Bez jeho podstúpenia nezarobíte.

Investícií sa nezbavujte. Pravdepodobnosť, že sa vám ich podarí nakúpiť naspäť výhodnejšie, je veľmi nízka. Dno na trhoch sa hľadá veľmi ťažko a spravidla prichádza podstatne skôr, ako sa vyrieši samotný problém, ktorý spôsobil pokles.

Psychika vám nedovolí vrátiť sa do trhu vo vhodnom momente. Potom pri vyšších cenách, ako boli vaše predajné, budú emócie ešte silnejšie. Nakoniec strávite mimo trhu pridlhú dobu, ktorá vás bude stáť veľkú časť vašich potenciálnych výnosov. Zarábajú len zainvestované peniaze.

Jednoznačným odporúčaním a rokmi overeným riešením je držať sa vašich plánov, tzn. nič nemeniť oproti tomu, ako ste boli nastavení na začiatku roka. Rovnako konajte aj z pohľadu vašich investícií a vašej investičnej stratégie.

Žiaľ, vojenské konflikty sú veľmi nepríjemnou a úzkostlivou situáciou, ale v ľudskej spoločnosti nejde o nič nezvyčajné.

Vaša investičná stratégia nastavená podľa vašich cieľov, podľa vašej situácie a rizikového profilu zohľadňuje aj geopolitické udalosti tohto typu. Historický priemerný výnos, s ktorým sa počíta aj do budúcnosti, odzrkadľuje rôzne negatívne spoločenské udalosti. Obdobie, z ktorého vychádza, bolo prepletené množstvom vojen.

Súčasný ukrajinský konflikt nie je dôvodom na zmenu vašich plánov. Naďalej vás v budúcnosti čaká nízky štátny dôchodok, štúdium vašich detí, rekonštrukcia domu alebo iné ciele. Vaša stratégia počíta aj s rizikami a je najefektívnejšou cestou k realizácii vašich plánov.

Inestičná stratégia vám bola nastavená na mnoho rokov dopredu. Základným predpokladom dôjdenia do cieľa je nezísť z vytýčenej trasy.

Pokiaľ máte k dispozícii väčšie úspory na bankovom účte, využite poklesy na zvýšenie vašich investícií.

Je už vhodná doba na investovanie nových peňazí alebo mám ešte počkať?

Ako sme už zmienili, odhadnúť presný vývoj trhov v najbližších týždňoch a mesiacoch je nemožné. Neinvestujete však kvôli niekoľkým týždňom, ale mnohým rokom. Na tomto horizonte mali finančné trhy len jeden smer, a to nahor.

Každý pokles je dobrou príležitosťou na výhodnejší nákup. Ak máte dostatočný horizont, s veľkou istotou v budúcnosti dosiahnete násobné zhodnotenie vašich investícií. Počítajte s tým, že súčasný pokles nemusí byť konečný.

Pokiaľ máte k dispozícii väčšie úspory, prípadne máte odložené prostriedky pripravené na zainvestovanie pri poklese, určite aspoň časť z nich nasmerujte do trhu.

Mám jednorazovú investíciu radšej rozložiť alebo investovať všetko naraz?

Ďalší pokles akciových trhov nemôžeme vylúčiť. Dlhodobo zarábajú však len zainvestované peniaze. Na bankovom účte ich znehodnotí inflácia. To sú jediné dve istoty, ktoré ako sporiteľ a investor máte.

Štatisticky je určite výhodnejšie investície neodkladať, tzn. ani nerozkladať.

Každopádne, pri investovaní je nesmierne dôležité, aby ste sa s investíciou cítili komfortne. Čiže pokiaľ má otázka rozkladania rozhodnúť o investovaní alebo nie, pokojne investíciu rozdeľte. Investovať aspoň časť hotovostných úspor bude vždy výhodnejšie ako neinvestovať vôbec. Pokojne si zvyšok prostriedkov odložte na prípadný ďalší pokles a potenciálne priemerovanie nákupných cien.

Môžem v investíciách prísť o všetko?

Vo Finaxe nie. Prostredníctvom indexových fondov ETF investujeme do 7 400 akcií a 6 000 dlhopisov naprieč svetom. Ide o najväčšie globálne firmy a dlhopisy 92 krajín.

Nedokážeme si predstaviť situáciu, ktorá by musela nastať, aby všetky tieto subjekty skrachovali.

Táto skutočnosť je skvelou výhodou širokej diverzifikácie. Preto je vždy strata pri pasívnom investovaní len dočasná. Hodnota investície sa skôr či neskôr vráti a ďalej prináša výnosy, keďže firmy dlhodobo zvyšujú svoje zisky.

Z tohto dôvodu každý pokles akciových trhov v prvom rade predstavuje investičnú príležitosť.

Bude sa konflikt rozširovať? Je ohrozené aj Slovensko?

S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Samotné operácie Ruska sú pre krajinu už teraz ľudsky a finančne náročné. Podľa nášho názoru napadnutie členskej krajiny NATO predstavuje podstatne väčšiu výzvu a iný level konfliktu aj pre nespútaného a nepredvídateľného prezidenta Putina.

Mračná konfliktu na Ukrajine, napätie a potenciálna hrozba aj pre ďalšie európske krajiny však zostanú nad nami visieť pravdepodobne dlhšiu dobu.

Podriadiť kompletne a dlhodobo svoj život pesimistickým scenárom nepovažujeme za vhodný životný prístup. Môže sa stať, že strávite roky v úzkosti a zameškáte život. Potom vás dobehnú nerealizované investičné ciele ako nedostatočný dôchodok, alebo chýbajúce prostriedky na iné výdavky.

S majetkom sa žije ľahšie bez ohľadu na spoločenskú situáciu. Práve majetok a dostatok peňazí vás ochráni a dáva vám solídny náskok aj v kritických situáciách.

Základom zostáva dostatočná finančná rezerva. Vyhrotené spoločenské situácie ako uplynulá pandémia, alebo súčasný konflikt nás neustále presviedčajú o jej význame a životnej hodnote.

Mám hromadiť hotovosť a obmedziť spotrebu?

Do určitej miery by ste sa takto mali správať neustále. Čím väčšiu časť príjmu odložíte, tým väčší vankúš majetku si vytvoríte a skôr sa stanete finančne nezávislými.

S ohľadom na konflikt neodporúčame zmenu správania. Prehodnoťte vašu finančnú rezervu, či je skutočne dostatočná. Nič nepokazíte ani revíziou vašich výdavkov s cieľom odstrániť tie zbytočné.

Pripravte sa na vyššie ceny základných tovarov a energií. V tomto smere hľadanie potenciálnych úspor dáva zmysel kedykoľvek, aj v pokojných časoch prosperity.

Nepodliehajte panike a nežeňte hromadenie úspor alebo zásob do extrémov. S veľkou pravdepodobnosťou týmto konaním prídete o peniaze.

Všetci sme v mysliach s našimi susedmi na Ukrajine. Dúfame a pevne veríme, že konflikt sa čoskoro skončí s minimálnymi stratami na ľudských životoch. Nezabúdajte aj na svoju budúcnosť. Buďte v bezpečí a zdraví.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Ako investovať
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon