Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Poistite sa na rok 2024 a investujte lacnejšie

Nový kvartál, nová príležitosť. Investujte so zľavou vďaka poisteniu od Komerční pojišťovny. Finax si pre inteligentných investorov pripravil na celý rok 2024 špeciálnu akciu. Ak sa v roku 2024 poistíte cez výhodné poistenie vo Finaxe, získate zľavu na investovanie.

Tomáš Sopko | Novinky | 11. december 2023

Aktualizácia - Marec: Uzatvorte si poistenie balíčka L alebo XL a minimálnou poistou sumou 55 000 eur na celý nasledujúci štvrťrok (Apríl - Jún 2024) a získajte počas neho 1000 eur riadených bez poplatku.  

Investujte celý rok so zľavou

Klient Finaxu, ktorý bude mať v priebehu roka 2024 uzatvorené skupinové rizikové poistenie od Komerční pojišťovny, a.s. s balíčkom L alebo XL a minimálnou poistnou sumou 55 000 eur na celý štvrťrok, získa štvrťročnú zľavu 1000 eur riadených bez poplatku.

Poistenie musí byť uzavreté na celý kalendárny štvrťrok. Na rovnaké obdobie pripíšeme zľavu 1000 eur riadených bez poplatku na majetkový účet s najvyššou hodnotou majetku, teda zľava bude platná počas obdobia aktívneho poistenia. Podmienkou pre získanie zľavy je včasná úhrada štvrťročného poistenia (do konca predchádzajúceho štvrťroka).

Zľava bude pripísaná na začiatku štvrťroka, na ktorý je poistné uhradené s platnosťou od prvého dňa po posledný deň kalendárneho kvartálu.

Akcia platí počas celého roka 2024 – v každom kalendárnom štvrťroku, v ktorom budú splnené podmienky kampane, budete mať zľavu aktívnu.

Na získanie zľavy je potrebné uzavrieť a uhradiť poistenie najneskôr v poslednom mesiaci kalendárneho štvrťroka, prvýkrát v decembri 2023 s platnosťou poistenia od 1.1.2024. Uzatvoriť si poistenie je možné kedykoľvek, no zľavu získa len klient s uzavretým poistením na celý kalendárny štvrťrok.

Posledná možnosť na získanie zľavy bude v septembri 2024 s platnosťou podmienok akcie od 1.10. do 31.12.2024.

Poistenie ponúkané Finaxom je hradené štvrťročne s platnosťou na kalendárny štvrťrok. V poistení sú k dispozícii 4 balíčky a široká škála poistných súm až do 100 000 eur. Samotná zľava sa vzťahuje na balíčky L a XL a minimálnu poistnú sumu 55 000 eur.

V prípade, že poistenie zrušíte, alebo ho nepredĺžite na ďalší štvrťrok , zľava 1000 eur spravovaných bez poplatku nebude predĺžená a zanikne.

Zľava sa nevzťahuje na poistenie, ktoré bude uzatvorené kratšie obdobie ako je celý štvrťrok. Ak zrušíte poistenie po mesiaci až dvoch od jeho uzatvorenia, zľava na vašom majetkovom účte nebude aktivovaná.

Kompletné podmienky kampane Lacnejšie investovanie s poistením sa dozviete v jej štatúte.

Chcem využiť zľavu

Zľava sa vzťahuje aj na klientov, ktorí už v čase spustenia kampane mali uzavreté poistenie na prvý štvrťrok 2024. Rovnako aj na klientov s aktívnym poistením, pokiaľ si zvýšia balíček a poistnú sumu na úrovne požadované touto kampaňou.

Príklad:

Klientovi, ktorý uhradí poistné v priebehu decembra 2023 na balíček XL s poistnou sumou 100 000 eur, bude automaticky pripísaná zľava 1 000 eur spravovaných bez poplatku. V prípade viacerých podúčtov sa zľava pripíše na podúčet s najvyššou hodnotou majetku. Zľava bude pripísaná na 3 mesiace (január až marec), rovnako ako bolo uhradené štvrťročné poistné. Pokiaľ klient uhradí poistné aj nasledujúci štvrťrok, bude táto zľava platiť aj naďalej. V prípade, že sa klient poistí až neskôr v priebehu štvrťroka, napr. v priebehu februára 2024, v prvom štvrťroku zľavu nezíska. Ak uhradí poistenie na celý druhý štvrťrok, získa aj zľavu na toto obdobie.

Skupinové poistenie Komerční pojišťovny, a.s. pre klientov Finaxu

Finax už 2,5 roka ponúka svojim aktívnym klientom atraktívne skupinové životné poistenie od Komerční pojišťovny, a.s., ktoré sme na začiatku roka rozšírili o nové pripoistenia a vyššiu poistnú sumu. V ponuke je krytie 4 rizík (smrť, invalidita, kritické choroby a trvalé následky úrazu)  zaradené do 4 balíčkov. Maximálna poistná suma ja 100 000 eur.

Cena poistenia závisí nie len od balíčka, ale aj od veku poisteného – k dispozícii je 5 vekových úrovní. Poistenie je hradené štvrťročne, vďaka čomu je veľmi flexibilné a bez viazanosti (poisťujete sa len na štvrťrok s rovnakou úhradou poistného). Vyššie úrovne krytia vyžadujú jednoduchý zdravotný dotazník bez hlbšieho preverovania zdravotného stavu.

Najväčšou výhodou poistenia je nízka cena, najmä pre mladšie ročníky. Nasledujúca tabuľka uvádza konečnú štvrťročnú cenu poistenia pre jednotlivé balíčky a vekové skupiny pri poistnej sume 55 000 eur.

Viac informácií o poistení vrátane zmluvných a poistných podmienok nájdete v týchto dokumentoch:

Poistite sa na rok 2024 a investujte lacnejšie | Finax.sk

Doprajte si viac kombinovaním štedrých zliav

Finax je známy svojimi pravidelnými akciami, ako aj stálymi zľavami. Neváhajte využiť našu zľavu za presun investície či zľavu za pozvanie priateľov.

Klienti, ktorí šikovne využijú prebiehajúce zľavy môžu investovať bez poplatku celý nasledujúci rok. Prečítajte si viac o našich aktuálnych zľavách v tomto blogu.

Stále nemáte poistenie vo Finaxe od nášho partnera Komerční pojišťovny, a.s.? Uzavrite si ho jednoducho cez mobilnú aplikáciu Finax v menu pod ikonkou „Viac“ a investujte lacnejšie.

Chráňte seba a vašich blízkych pred neočakávanými životnými udalosťami v roku 2024.

Chcem uzavrieť poistenie


S investovaním sa vždy spája riziko spojené s vývojom finančných trhov. Podrobnosti o riziku pri investovaní nájdete v tomto blogu.

Tento blog je marketingovým oznámením, ktorého cieľom je informovať o prebiehajúcich akciách a produktoch spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. 

Tomáš Sopko
Tomáš Sopko
Business analyst & Insurance product owner
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon