Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Inteligentna Renta, czyli jak zostać rentierem w Finax

Rentier - to brzmi dumnie, prawda? Inwestując, mamy na celu zabezpieczenie swoich dochodów oraz utrzymanie lub wręcz poprawę standardu życia po zakończeniu kariery. Finax oferuje unikalne rozwiązanie również dla tych klientów, którzy mają już za sobą fazę budowania majątku i chcą zacząć go pożytkować. Inteligentna Renta to portfel dedykowany regularnym wypłatom. W jaki sposób działa? I dlaczego jest to idealne rozwiązanie dla Ciebie, rentierze?

Radoslav Kasík | Jak to robimy? | 16. czerwca 2021

Czego dowiesz się z tego tekstu? 

Inteligentna Renta to rozwiązanie inwestycyjne, które co miesiąc wypłaca klientowi ustaloną kwotę, część portfela. Jego przewagi nad innymi alternatywami rentowymi polegają głównie na:

 • wyższy zysk długoterminowy, 
 • precyzyjnie określone ryzyko i szeroko rozproszony portfel (zdywersyfikowany, obniżone ryzyko), 
 • niskie koszty, 
 • brak potrzeby opieki lub administracji ze strony samego rentiera (tak, tak, możesz być rentierem!),
 • precyzyjne ustalenie planu wypłat zgodnie z preferencjami rentiera, z punktu widzenia m.in.:
  • uszczuplenia lub zachowania majątku
  • maksymalnej możliwej wypłaty
  • wyłączenie wypłaty w przypadku niekorzystnego rozwoju rynku

Jeszcze wiesz za mało? Nie jesteś przekonany? Spokojnie! Szerzej o powyższych zaletach piszemy w dalszym ciągu tego tekstu. 

Renta, w Polsce często kojarzona wyłącznie z rentą inwalidzką (postaramy się to zmienić), to produkt przeznaczony dla osób, które mają za sobą aktywne życie zawodowe i nie generują już dochodów z działalności gospodarczej lub zatrudnienia. Ale zbudowali majątek, z którego chcą żyć w kolejnej fazie życia i otrzymać tzw. dochód pasywny. Nie, to nie to samo, co inwestowanie pasywne, które – jako Inteligentni Inwestorzy – już dobrze znacie. Różnicę szerzej wyjaśniamy w jednym z odcinków „Finax radzi”, gdzie Michal Manin opowiada także o Inteligentnej rencie: 

Więcej o sposobach na dochód pasywny dowiesz się z dalszej lektury tego tekstu. Na razie niech wystarczy nam fragment całkiem niezłej definicji z polskiej Wikipedii:

Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi zyski, przez określony czas. (…) to sytuacja w której po wypracowaniu sobie tzn. “wolności finansowej” nie musimy angażować swojego czasu, ani pracy, by czerpać zyski finansowe z naszych działań. Wystarczy, że raz na pewien czas „przypilnujemy biznesu“ (...).

Czym właściwie jest Inteligentna Renta?

Inteligentna Renta to portfel dedykowany regularnym wypłatom (miesięcznym lub rocznym). Ludzi, którzy żyją z dochodów generowanych przez ich aktywa, nazywamy rentierami. Jak sugeruje sama nazwa naszego produktu, zapewnia on comiesięczny dochód pasywny poprzez regularną wypłatę części aktywów.

Portfel regularnej renty stworzony został z myślą o tych, którzy zgromadzili lub nabyli już określoną ilość aktywów finansowych i teraz chcą pobierać z tego tytułu znacznej wielkości rentę.

Zgodnie z filozofią Finax, oferujemy Ci efektywny pod względem przychodów, opłat oraz podatków produkt, który pozwala na dalszy wzrost wartości aktywów nawet przy dokonywaniu regularnych wypłat zgromadzonych środków. Jednocześnie udostępniamy użytkownikom nasz dogodny interfejs.

Ze swojej strony dbamy praktycznie o każdy element, począwszy od utworzenia odpowiedniego planu inwestycyjnego, w którym bierzemy pod uwagę Twój stosunek do ryzyka, horyzont inwestycyjny oraz indywidualne cele, poprzez określenie maksymalnej kwoty miesięcznej wypłaty, aż po sprzedaż takiej części Twojej inwestycji, która będzie niezbędna do jej realizacji.

W tym artykule postaramy się wyjaśnić, czym dokładnie jest regularna renta, w jakich sytuacjach stanowi ona korzystne rozwiązanie, w jaki sposób oraz dlaczego zaprojektowaliśmy portfel regularnej renty w Finax, a także jakie korzyści oferuje nasze rozwiązanie. Zaglądajcie na naszego bloga, bo wkrótce materiałów na temat renty będzie tu jeszcze więcej. 

Skąd pomysł na rentierskie inwestycje?

Każda inwestycja składa się z dwóch etapów: budowania majątku oraz czerpania płynących z niego korzyści. Niestety, większość osób zapomina o tym ostatnim. Dostępne na rynku rozwiązania są bardzo ograniczone, szczególnie w aspekcie ryzyka, wysokości potencjalnych zysków, optymalizacji podatkowej, a także elastyczności.

Jak dotąd nie natknęliśmy się na żaden produkt, który w pełni wykorzystywałby potencjał inwestycji oraz dbał o efektywność regularnego wycofywania środków finansowych.

Właśnie dlatego wprowadzamy inteligentną regularną rentę, czyli portfel pozwalający na korzystanie ze zgromadzonych aktywów z zastosowaniem tych samych zasad, które cały czas wykorzystujemy przy budowaniu majątku Inteligentnych Inwestorów: prosto, przejrzyście i bez żadnych obaw.

Niezależnie od tego, czy inwestujesz z myślą o wcześniejszej emeryturze, oszczędzasz, aby zapewnić swoim dzieciom odpowiednią edukację, czy też starasz się zbudować majątek, który w przyszłości generować będzie dla Ciebie dochód pasywny, ostatecznie znajdziesz się na etapie wykorzystywania zgromadzonych środków - inaczej inwestowanie nie miałoby przecież żadnego sensu. Chcemy w końcu w pełni doświadczać życia, a nie tylko przeżyć je, oszczędzając.

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, co zrobisz z inwestycją, kiedy osiągniesz już swój cel i zgromadzisz wystarczające środki?

Bez względu na to, czy chcesz zacząć pobierać dodatkową emeryturę, czy też Twój dochód pasywny stanowić ma dodatek do wynagrodzenia, prawdopodobnie zdecydujesz się regularnie wycofywać swoje środki. Nikt nie wie, jak wiele pieniędzy potrzebować będzie w ramach emerytury ani jak długo zależny będzie od dochodu z inwestycji. Z tego powodu najrozsądniejszym rozwiązaniem  jest zwykle rozłożenie wycofywania aktywów na dłuższy okres.

Liczne badania, pokazują, że w dłuższej perspektywie bardziej opłacalne jest kontynuowanie inwestycji przy jednoczesnym regularnym wycofywaniu środków.

Należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy potrzebujesz w tej chwili wypłacanych środków. Jeżeli Twoje zarobki są dla Ciebie wystarczające, zalecamy kontynuację budowania majątku, który stanowi główny cel inwestycyjny naszych polskich klientów.

Jakie alternatywy dla Inteligentnej Renty są obecnie dostępne na rynku?

Choć na rynku istnieje wiele produktów dedykowanych wypłatom środków inwestycyjnych, zazwyczaj nie są one zbyt atrakcyjne. Każde rozwiązanie, także opierające się na dochodzie pasywnym, ma swoje zalety i wady.

 • Ubezpieczenie (polisy) rentowe oferują towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty nam renty, której kapitał będzie przez nas zasilany systematycznie w postaci składek lub też poprzez składkę jednorazową. Składkę można opłacać co miesiąc, co pół roku lub też raz do roku. Można też to zrobić raz, ale – by był sens – musi to być pokaźna kwota. W zamian za to ubezpieczyciel zobowiązuje się na przyszłość do wypłaty nam renty. Ubezpieczony może natomiast określić w jaki sposób i jak długo renta będzie wypłacana, jak również przez jaki okres. Okresowo (np. 30 lat) lub dożywotnio. Osoby, dla których jest to sposób na podwyższenie świadczeń emerytalnych, powinny wybrać rentę dożywotnią. Z kolei dla osób, dla których ubezpieczenie jest formą zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci, lepszy jest wariant dożywotni z tzw. okresem gwarantowanym.
  Ubezpieczyciele biorą pod uwagę niepewną długość okresu wypłat i wyznaczają wysokość renty w oparciu o statystyki dot. oczekiwanej długości życia oraz bezpieczną stopę zwrotu. W rezultacie kwota renty jest zwykle stosunkowo mniejsza. O ile Twój okres wypłaty nie będzie trwał dokładnie tyle, ile wynosi średnia, to rozwiązanie nie będzie dla Ciebie korzystne. Większość ubezpieczonych otrzymuje rentę przez stosunkowo długi okres, podczas którego zaoszczędzone pieniądze mogłyby cały czas się pomnażać, a w efekcie pozwalać na znacznie wyższą wypłatę.
 • Bankowe lokaty rentierskie to oferty dla tych, którzy chcą z bankowego depozytu otrzymywać regularne odsetki. Najczęstszą propozycją banków jest wypłata co kwartał, zamiast tradycyjnej wypłaty na koniec okresu umowy. Brzmi fajnie, ale nie w okresie niskich stóp procentowych. Jeśli uda Wam się znaleźć lokatę o oprocentowaniu wyższym niż 1% rocznie, dajcie znać. Załóżmy jednak, że taka istnieje, a nasz kapitał to wymagane przez bank minimum, na ogół 100 000 zł. Daje to kwartalnie niewiele ponad 200 zł. Nawet przy kapitale rzędu 1 mln zł, trudno nazywać się w tej sytuacji rentierem. 
 • Czy rentier może postawić na obligacje i żyć z odsetek? Nie za bardzo. Po pierwsze, niskie stopy procentowe, o których już wspomnieliśmy. Po drugie, obligacje o stałym oprocentowaniu najlepszy okres mają na razie za sobą (obligacje zyskują, gdy spadają stopy procentowe, a te już mocniej spaść raczej nie mogą). Zresztą, na polskim rynku jest ich stosunkowo niewiele. Z obligacji skarbowych uwagę przykuwają obligacje 4-letnie, które są indeksowane inflacją (przeczytaj, jak inwestować w inflacji). Wypłacają one odsetki tylko raz do roku, a ich oprocentowanie w pierwszym okresie to zaledwie 1,3%. Nie dla rentiera. Częściej, po raz na pół roku, odsetkami dzielą się trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Jednak w pierwszym półroczu ich oprocentowanie to zaledwie 1,1%, a w kolejnych jest równe stawkom z rynku międzybankowego. Tymczasem rentier nie może pozwolić sobie na stopy zwrotu niższe od inflacji, bo musi utrzymać wartość kapitału. 
 • Produkty rentowe powoli zaczynają pojawiać się także w ofertach firm zarządzających aktywami, cechują je jednak te same wady, którymi odznaczają się obligacje oraz fundusze wspólnego inwestowania: niskie stopy zwrotu i wyższe koszty. Tu z odsieczą przyszedł nam Łukasz, jeden z ambasadorów Finaxa, który zrobił przegląd polskiego rynku.
  - Znalazłem ofertę Skarbiec Rentier i plany rentierskie Generali. Wpłacasz kapitał, wypłacają regularnie zysk z funduszy dłużnych, oczywiście opodatkowany (czyli, przy niskich stopach procentowych, niewiele). W PPK/IKE/IKZE jest w ten czy inny sposób wypłacany cały kapitał - jak już raz wybierzesz ileś rat, to możesz już nie być w stanie tego zmienić. Ustawa i wiele regulaminów, które analizowałem, nie wspominają o zmianie sposobu wypłaty. Ustawa o PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) daje możliwość zmiany liczby rat już po rozpoczęciu wypłacania środków, z pewnymi ograniczeniami. Tyle dobrze, jakaś drobna elastyczność jest. Dobrze też, że trochę tych programów/kont emerytalnych w Polsce jest (i dojdzie OIPE). Można sobie tworzyć różne koszyki (z różną alokacją, niektóre można mieć agresywniejsze, inne zostawić na czarną godzinę/wypadek krachu obniżającego regularną wypłatę z agresywniejszego portfela) i w ten sposób być elastycznym – komentuje Łukasz. 
 • Najpopularniejszym wśród rentierów rodzajem aktywów pozostają nieruchomości. Typowemu emerytowi z niską zdolnością kredytową nie zapewniają one jednak odpowiedniej dywersyfikacji. Ponadto, związane z tym typem inwestycji ryzyko jest skoncentrowane i bardzo specyficzne, dochody są opodatkowane, a samo zarządzanie nieruchomościami (administracja, utrzymanie) wymaga znacznych nakładów pracy i czasu. Rentowność najmu? Z danych Narodowego Banku Polski wynika, że w ostatniej dekadzie, w największych miastach w Polsce, oscylowała między 4% a 6%. Rok 2020 przyniósł ich mocny spadek. Średni czynsz spadł o około 10%, a rentowność najmu w stolicy to już tylko 4%, najmniej od 2006 roku. To mniej niż inflacja. Dodać jednak należy, że wartość kapitału jest zachowana, bo przez ostatnie 15 lat, cena metra kwadratowego mieszkania w największych miastach Polski rosła o średnio 6%. 
 • Innym sposobem na pobieranie regularnych wypłat od zainwestowanych środków są dywidendy otrzymywane przez posiadaczy akcji czy też funduszów opartych na tej klasie aktywów. Opcja ta nie uwalnia jednak inwestorów od największych minusów wspomnianych wyżej rozwiązań: wypłacające dywidendy przedsiębiorstwa działają zwykle w nasyconych branżach, które szczytowe tempo wzrostu mają już dawno za sobą, co przekłada się na stosunkowo niższe stopy zwrotu. Nie znika także kwestia opodatkowania, któremu podlegają otrzymywane dywidendy.
  Analizując dywidendy i chcąc je porównać do innych inwestycji, patrzmy na stopę dywidendy, czyli relację rocznej dywidendy na akcję do kursu akcji. Na polskiej giełdzie znaleźliśmy (czerwiec 2021) nawet 12 spółek, w których stopa dywidendy przekracza 10% i kolejnych 30 firm, dla których jest wyższa od 6%. Zanim wpadniemy w zachwyt, zastanówmy się jednak, dlaczego rynek je tak nisko wycenia i czy na pewno taka dywidenda jest do utrzymania w kolejnych latach. Warto też pamiętać, że polska giełda jest zdominowana przez spółki finansowe, gdzie dywidendy może powstrzymać nadzór (np. ze względu na sytuację gospodarczą), i skarb państwa, gdzie politycy wpływając na kontrolowane spółki, rzadko kierują się interesami drobnych inwestorów.
  Dywidendy w Polsce wypłacane są raz do roku, choć w różnych terminach, więc przy zdywersyfikowanym portfelu akcji, co jakiś czas coś nam na konto wpadnie. Obecnie tylko jednak spółka giełdowa w Polsce wypłaca kwartalną dywidendę, choć na Zachodzie nawet częstsze wypłaty nie są rzadkością.

Żadne z wymienionych rozwiązań nie stanowi zatem opcji idealnej. Z tego powodu pragniemy oddać Ci do dyspozycji skuteczne narzędzie, które pozwoli jak najlepiej wykorzystywać zgromadzone oszczędności po osiągnięciu upragnionego celu finansowego, nawet pomimo zakończenia aktywnej fazy budowania majątku. Pamiętajmy przy tym, że status rentiera wymaga odpowiednio wysokiego kapitału. W przeciwnym wypadku, regularne wypłaty będą niski, a wahania wartości kapitału mogą je jeszcze ograniczyć. Dlatego też nasza Inteligentna Renta dostępna jest powyżej pewnego poziomu depozytów. 

Jakie jest idealne rozwiązanie dla regularnych wypłat środków?

W Finax proponujemy zdywersyfikowany portfel renty regularnej, w skład którego wchodzą akcje i obligacje z całego świata.

Główną przewagą naszego produktu nad tradycyjnymi opcjami rentowymi jest wyższa stopa zwrotu. Wielu początkujących rentierów ma przed sobą horyzont rzędu kilkudziesięciu lat otrzymywania wypłat. Nie warto marnować pieniędzy przez tak długi okres, wybierając konserwatywne rozwiązania i tym samym pozbawiać się możliwości dalszego pomnażania majątku, wyższych dochodów oraz lepszego standardu życia.

Przy zainwestowaniu 400 tys. zł na 30 lat, różnica pomiędzy wynikami osiągniętymi przy stopach zwrotu 1% i 5% jest niewiarygodna: wynosi aż 1 188 000 tys. zł! Pomiędzy kwotami 540 tys. zł a ponad 1,7 mln zł istnieje spora przepaść. 

Podatki również pomniejszają wielkość dochodów z inwestycji. Jako rentierzy pragniemy cieszyć się życiem i nie marnować czasu na składanie deklaracji podatkowych czy też płacenie podatków. Marzy nam się, by w Polsce wprowadzono podatkowego zachęty do długoterminowego inwestowania,. Choćby takie, jak na Słowacji, gdzie zwolnienie z podatków już po pierwszym roku korzystania z usługi stanowi istotną zaletę renty.

Kolejną z korzyści oferowanych przez Finax jest niespotykana nigdzie indziej minimalizacja ryzyka. Żadne z wymienionych powyżej rozwiązań nie oferuje tak szerokiego rozkładu ryzyka inwestycyjnego jak Finax, choć można już kupić – i to w ramach programów emerytalnych IKE i IKZE – dość dobrze zdywersyfikowane ETF-y. Pamiętaj, że odpowiednia dywersyfikacja to kluczowy warunek długoterminowej stabilności Twoich dochodów.

Jedynym parametrem inteligentnej regularnej renty, który może Cię nieco zniechęcać, są wahania wartości portfela. Portfel złożony jest bowiem z aktywów będących przedmiotem obrotu, których cena kształtuje się na giełdzie każdego dnia. Ryzyko to jest powszechne i niemożliwe do wyeliminowania - odpowiedni horyzont, rozsądny harmonogram wypłat oraz dywersyfikacja pozwalają jednak znacząco je zminimalizować.

Ryzyko rynkowe to cena, jaką płaci się za wyższą stopę zwrotu. Oczywiście, ma to także swoje dobre strony – płynność giełdowego obrotu akcjami i obligacjami pozwala na zachowanie absolutnej płynności Twoich aktywów.

Przykład pierwszego klienta Inteligentnej Renty

Pierwszy klient otworzył inteligentą rentę krótko po jej uruchomieniu, w listopadzie 2019 r. Chciał korzystać z niej od samego początku, ale ze względów podatkowych przesunął pierwszą wypłatę na styczeń 2020 r.

Klient wybrał portfel 50% akcji i 50% obligacji (algorytm dopuszczał maksymalny portfel 60/40 zgodnie z profilem inwestycyjnym). Wpłacił na konto 50 tys. euro. Na początku ustalił regularną rentę w wysokości 169 euro miesięcznie wypłacaną na okres 45 lat, co stanowi roczne wycofanie 4,06% inwestycji.

Renta umożliwia kilka kombinacji automatycznej regulacji według preferencji inwestora. W tym przypadku klient nie miał nic przeciwko posiadaniu mniejszej ostatecznej wartości rachunku niż wynosił depozyt i życzył sobie czasowo zmniejszyć kwotę wypłacanych rent w przypadku bardziej znaczącego spadku na giełdach.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wartości rachunku rentowego tego klienta od końca listopada 2019 r. do 10 maja 2021 r. oraz wysokość regularnych wypłat. 

Ostrzeżenie: Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych zwrotów, a Twoja inwestycja może skutkować stratą. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz inwestując. Portfel klienta, na przykładzie którego prezentowane są wyniki portfela rentowego, może nie być dla Ciebie odpowiedni.

Na wykresie widać również wspomniany spadek dochodu pasywnego z portfela o jedną czwartą w związku ze spadkiem komponentu akcyjnego w marcu ubiegłego roku (efekt spadków na giełdach, gdy wybuchł covid). Po złagodzeniu straty składnika kapitałowego renta powróciła do pierwotnego poziomu, czyli 169 euro w miesiącu. 

Od początku tego roku wypłacane dochody klienta wzrosły o 2% do 172,38 euro miesięcznie. Inteligenta Renta ma ustawiony automatyczny mechanizm corocznego wzrostu wypłaty. Powodem i celem tej funkcji jest uwzględnienie wyższych cen (inflacji), czyli utrzymanie siły nabywczej dochodu najemcy. 

Poniższy wykres bezpośrednio z zestawienia rachunków klienta z dnia 14.05.2021 pięknie ilustruje rozwój portfela i wypłacanej renty, co znajduje odzwierciedlenie w depozytach netto. Są one regularnie pomniejszane o rentę wypłacaną z portfela.

Od ponad półtora roku wartość rachunku, po regularnych miesięcznych wpłatach renty przekraczających 4% rocznie i przezwyciężeniu największego spadku na giełdzie od czasu kryzysu finansowego, jest wyższa od początkowego depozytu w wysokości 2134 EUR (4,27%, dane na 10 maja 2021). 

Od początku inwestycji klientowi wypłacono 14-krotną rentę na łączną kwotę 2678,65 euro.

Stworzenie unikalnego portfela wypłat realnego klienta dobitnie dowodzi, że Inteligentna Renta działa zgodnie z oczekiwaniami. Klient osiągnął skumulowany zwrot przekraczający 9,6% (stan na 10 maja 2021 r.), biorąc pod uwagę bieżącą wartość rachunku i wszystkie płatności rent.

By uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób działa regularna renta, jak zmienił się kwestionariusz inwestycyjny i w jaki sposób należy go poprawnie wypełnić, czytaj nasz kolejny artykuł na ten temat!

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon