Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako sa darilo inteligentným investorom v prvom polroku a ako konkurencii?

Rok 2019 sa prelomil do svojej druhej polovice. Prinášame vám bilanciu prvých šiestich mesiacov. Ako sa vyvíjali trhy, aké zhodnotenie dosiahli portfóliá Finax a ako sa v konštruktívnom prostredí darilo konkurencii? Nahliadnite do tradičného porovnania Inteligentného investovania a najpopulárnejších podielových fondov na Slovensku.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 15. júl 2019

Prvých šesť mesiacov roka 2019 na finančných trhoch vypálilo presne opačne, ako vyzeral záver roka 2018. Nech sa pozriete na akýkoľvek druh aktíva, všetko je zelené.

Napriek nekonečným očakávaniam ekonomickej recesie a väčšej korekcie trhov, sa darí akciám, nehnuteľnostiam, ale aj dlhopisom a prebudili sa aj komodity. A tohtoročné zisky sú skutočne zatiaľ veľké.

V januári sme písali podobný článok vyhodnocujúci vývoj finančných trhov v roku 2018. Slová sa vtedy hľadali ťažšie. Trh bol červeným morom. Žiadna hlavná trieda aktív neukončila minulý rok so ziskom. Doslova sa nebolo v roku 2018 kde skryť.

Dnes je situácia úplne odlišná. Stačilo pol roka, aby sa všetko zazelenalo. Na čokoľvek ste v úvode roka siahli, zarobili ste. Tohtoročné rasty akcií zo všetkých kľúčových regiónov sa pohybujú v dvojciferných zhodnoteniach.

Paradoxne sa darí aj bezpečným vládnym dlhopisom, ktoré napriek bezprecedentne nízkym úrokovým sadzbám dokázali zvýšiť ceny o viac ako 4%. Výnosy rizikovejších dlhopisov sa pohybujú medzi 5 a 10 percentami.

Nárast o viac ako 10% zaznamenalo zlato, ktorého hodnota sa prebudila po dlhoročnom tápaní. Ropa zvýšila cenu zhruba o tretinu.

Absolútnym víťazom zostávajú americké akcie, ktoré od začiatku roka doposiaľ narástli o viac ako 20%. Index akcií veľkých amerických firiem S&P 500 prekonal magickú hranicu 3000 bodov prvýkrát v histórii.

Čo si vziať z prvého polroka 2019?

Z diania na finančných trhoch sa treba v prvom rade opäť poučiť. Rozmanitý vývoj finančného sveta v uplynulých rokoch dokazuje platnosť len pár dôležitých neoblomných investičných pravidiel, ktorých sa pri riadení financií treba držať.

V prvom rade potvrdzuje fakt, že trhy a ekonomika sú nepredvídateľné, ako často opakujeme. Každá jedna oblasť finančných trhov dnes ukazuje, ako sa väčšina investorov, analytikov a komentátorov na konci minulého roka zasa raz mýlila.

Mnohým investorom sa v decembri nedýchalo ľahko. Plošne sa očakávalo pokračujúce zvyšovanie úrokových sadzieb. Analytici predpokladali ďalšie straty dlhopisov a dlhšie trvajúcu pauzu v raste akcií.

Viacerí investori zvažovali ukončenie investície. Častejšie sme dostávali otázky, kam trhy pôjdu a či nie je čas z nich vystúpiť. Mnoho ľudí sa rozhodlo odložiť investície a počkať, ako sa situácia vyvinie.

Spomeňte si len na váš prípad, pokiaľ investujete. Všetkými hlavami sa preháňali otázky: „Končí rast? Sme na vrchole? Aký veľký bude pokles? Prichádza ďalšia kríza? Nebude rozumnejšie vybrať peniaze? Počkám ešte s investíciou, kam až trhy padnú a aký veľký pokles bude?“

Táto polemika má jeden spoločný menovateľ – emócie. Emócie sú nám všetkým prirodzené a málokto z nás ich vie vytlačiť z rozhodovania. Emócie sú však najväčším nepriateľom investovania. Tí, ktorí im podľahli, sa dnes na trhy dívajú so smútkom.

Potvrdilo sa, že každý pokles je vždy v prvom rade príležitosťou. Nikto z nás nevie, kam pôjdu ceny aktív. Snaha predvídať budúci vývoj trhov ich sprevádza od nepamäti. A aj bude. A to napriek haldám nepopierateľných faktov, že ide o boj s veternými mlynmi, ktorý vás len pripravuje o peniaze.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Týmto samozrejme absolútne nechceme tvrdiť, že väčší prepad trhov nehrozí alebo v blízke dobe nepríde. Určite sa raz objaví, lebo ide o neoddeliteľnú súčasť trhov a investovania. Ako sa hovorí, že bez práce nie sú koláče, tak bez rizika nie sú výnosy.

Poukazujeme len na to, že nikto z nás nevie, kedy sa tak stane a aký veľký prepad bude. A že pokles raz príde, nie je dôvodom neinvestovať. Stále neexistuje pohodlnejšia a dlhodobo istejšia cesta, ako zveľadiť a zväčšiť majetok. Stačí dodržať pár jednoduchých pravidiel.

V úvode roka sme našim čitateľom ponúkli aj výhľad a odporúčanie, kam investovať v roku 2019. Mnohí článok kritizovali kvôli sklamaniu, že sme si v ňom netrúfli odhadnúť víťazov a najlepšie aktíva pre tento rok. Odporúčali sme hlavne investovať. Dnes s pokojom v duši môžeme konštatovať, že vám nikto iný neponúkol lepšie odporúčanie.

Ako sa darilo inteligentným investorom?

Portfóliá Finax investujú do širokých trhov cez indexové fondy, čím vlastne kopírujú trhové výnosy. Je teda zrejmé, že keď sa darilo trhom, rástli aj stratégie Inteligentného investovania.

Ich zisky v prvom polroku 2019 sa pohybujú od 16,6% vzorového 100% akciového portfólia po 4,2% modelovanej najkonzervatívnejšej 100% dlhopisovej stratégie. Väčšina stratégií sa v priebehu prvých šiestich mesiacov roka pozrela na historické maximá.

Finax

Vyzdvihujeme aj zodpovedné správanie inteligentných investorov. Napriek náročnosti uplynulého roka a korekcii trhov v závere minulého investície nevyberali. Evidujeme len jednu osobu, ktorá pokles hodnoty účtu neustála a väčšiu časť investície vybrala.

Boli sme práve naopak svedkami mimoriadnych a väčších vkladov pri zvýšenej volatilite. Naša komunikácia a snaha o zvýšenie finančného vzdelania Slovákov padá podľa týchto štatistík na úrodnú pôdu. Výsledkom je spokojnosť našich klientov a rast ich majetku, čo nás nesmierne teší.

Od začiatku tohto roka sme začali zverejňovať aj vývoj hodnôt skutočných účtov našich klientov s jednorazovými investíciami, aby sme výkonnosti neilustrovali len na vzorových portfóliách.

Ako sa darilo inteligentným investorom so 100% akciovým portfóliom a so stratégiou 50:50 od konca septembra 2018 ukazujeme na grafe vyššie. Zhodnotenie portfólia 80:20 môžete sledovať na dennej báze vďaka transparentnému účtu Dominika Hrbatého.

Ako sa darilo konkurencii?

Pri polročnom zhodnotení vývoja portfólií Inteligentného investovania nevynecháme už tradičné porovnanie s konkurenciou. V nasledujúcich tabuľkách nájdete okrem stratégií Finaxu zhodnotenie vybratých populárnych podielových fondov na Slovensku.

Výsledky konkurencie sú zaujímavé najmä z hľadiska jej popasovania sa s náročným trhovým prostredím, v ktorom sme boli najskôr svedkami korekcie v druhej polovici minulého roka a následného prudkého rastu v priebehu tohto roka.

Práve takéto volatilné situácie by mali dávať priestor aktívnej správe získať vyšší výnos oproti trhovému zhodnoteniu podľa viacerých jej zástancov.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

porovnanie výkonnosti Finax

Hneď pohľad na prvú tabuľku prezrádza, že málokto bol v tejto výzve úspešný. Rozptyl ročnej výkonnosti sa oproti koncu minulého roka, kedy všetky akciové fondy dosahovali červené čísla, zväčšil.

Vedúcu pozíciu medzi porovnávanými fondmi si upevnil fond TAM – Americké akcie. Dôvodom je striktná orientácia na USA, ktorého akcie v uplynulých rokoch výkonnostne dominujú. 10-ročný výnos nami využívaného ETF na index S&P 500 na úrovni 16,7% p.a. však pohodlne prekonáva fond TAM.

Za zmienku stoja aj fondy IAD Global Index a AXA Selection Global Equity, ktoré medzi podielovými fondmi výkonnostne obsadili za uplynulý rok 2. a 3. priečku. Práve tieto dva fondy rezignovali v uplynulých rokoch na aktívnu správu a portfóliá striktne skladajú rovnako ako Finax z indexových fondov ETF a pár ďalších skupinových podielových fondov.

Okamžite je efekt tejto zmeny badateľný. Napriek vysokým poplatkom a ukráteniu investorov o daňové oslobodenie práve vďaka pasívnemu investovaniu svoju konkurenciu snažiacu sa aktívne riadiť portfóliá výnosmi porazili.

Lepší dôkaz, že aktívna správa nefunguje, trhy sa nedajú predvídať a maximálne výnosy predstavuje trhové zhodnotenie, nenájdeme.

Zmiešané fondy sú na Slovensku najväčšou skupinou podielových fondov s majetkom v správe presahujúcom 4 mld. eur. Tento druh fondov mieša rôzne triedy aktív v portfóliu s cieľom dosahovať stabilnejšie výnosy a zarábať v každom trhovom prostredí.

Paradoxne je ich výkonnosť za uplynulý rok horšia ako všetkých dostupných tried aktív. Viac zarobili akcie, komodity, nehnuteľnosti a dokonca aj zatracované dlhopisy. Neustále opakujeme a upozorňujeme, že investovať do týchto fondov je trestom.

V priemere na 10 rokoch rizikovo identické portfólio Finax prekonáva výnosmi po zdanení akciové a zmiešané fondy o viac ako 5% ročne.

V prvom polroku možno za sklamanie označiť aj výkonnosť dlhopisových fondov, ktoré majú väčší potenciál prekonávať naše konzervatívne investičné riešenia. Dôvodom je zameranie Finaxu na globálne dlhopisy, kým tunajšie dlhopisové podielové fondy prevažne preferujú emisie regiónu.

Začína byť zrejmé, že dlhopisy stredoeurópskeho regiónu dorovnávajú kvalitou západné cenné papieré, čím strácajú lokálni správcovia výhodu. Rok a pol dozadu dlhopisové podielové fondy výsledkami pohodlne prekonávali dlhopisové riešenia Finaxu, čo už dnes tak jednoznačne neplatí.

Čo nás ešte čaká do konca roka?

Priznávame, že nemáme predstavu, ako sa budú trhy vyvíjať do konca roka a ďalej v nasledujúcich rokoch. Nevie to nik. Ani nemáme snahu alebo sa nepokúšame o prognózovanie, keďže to k ničomu nevedie. A táto neznalosť nemení náš veľmi kladný vzťah k poctivému investovaniu.

Predvídanie trhov je šarlatánstvo. Nemá nič spoločné s investovaním. Ide o špekulovanie, ktorému následne zodpovedajú výsledky. Najväčšou investičnou chybou je odkladať investície a nezačať. Včera bol ideálny čas na investovanie, zajtra bude neskoro.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Značnú istotu však máme v tom, že dlhodobo budú inteligentní investori nadpriemerne zarábať a s veľmi veľkou pravdepodobnosťou výkonnosť našich portfólií bude prekonávať súčasnú konkurenciu.

Najúspešnejšími investormi sú práve tí, ktorí úplne ignorujú trhový vývoj a investujú pravidelne. Len tí, ktorí sa ho nesnažia predvídať, ktorí si nevyberajú konkrétne investície a ktorí nehľadajú pre investície správny čas, zarábajú.

Ďalší polrok fungovania Finaxu potvrdil, že robiť investovanie jednoducho a poctivo prináša ovocie. Naše výnosy naďalej poľahky porážajú konkurenciu a ťažko by ste dnes hľadali výhodnejšie miesto pre vaše úspory a finančný majetok.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon