Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Najstarší slovenský správca (IAD) vs. Inteligentné investovanie - aktualizácia 2020

Koľko zarábajú investori v podielových fondoch správcovskej spoločnosti IAD Investments? Analýza dynamických fondov najstaršieho slovenského správcu je veľkým sklamaním. Pozrite sa na ich výsledky v ďalšej časti seriálu Investičná bitka.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

Od viacerých populárnych porovnaní výsledkov portfólií Finax a populárnych investičných riešení na Slovensku už Dunajom pretieklo veľa vody. Viac ako dva roky existencie Finaxu boli poznačené silnými výkyvmi finančných trhov, ktoré otestovali kvalitu investičných stratégií a nervy investorov.

Viacerí naši konkurenti nám pri porovnaniach v minulosti vyčítali, že ich robíme na spätných modelovaných dátach pred založením Finaxu. Mnohí potenciálni klienti sa prirodzene dívali na prezentované výsledky s určitou dávkou nedôvery.

Považujeme preto za našu povinnosť aktualizovať naše výsledky v porovnaní s konkurenciou, aby sme preukázali, že Inteligentné investovanie skutočne dokáže priniesť sľubované, teda zhodnotiť majetok vo väčšej miere ako aktívne riadené podielové fondy.

Viac ako dva roky našej existencie a práve pomerne divoká jazda finančných trhov počas nich sú prvým reálnym testom kvality našich služieb. Z tohto dôvodu vám prinášame aktualizáciu investičnej bitky medzi IAD a Finaxom, ktorý bol pôvodne na našej stránke zverejnený 10.12.2018.

V seriáli prinášajúcom pohľad na investičné produkty určené širokej verejnosti pod lupou nemôžeme vynechať spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD je najstaršou slovenskou správcovskou spoločnosťou datujúcou svoju históriu až do roku 1991.

Počas svojej existencie sa IAD stalo neoddeliteľnou súčasťou slovenského investičného sveta a držiteľom viacerých rekordov. Medzi významné míľniky IAD patria napr. najstarší podielový fond na Slovensku, viaceré ocenenia a donedávna i titul najväčšieho akciového podielového fondu.

Žiaľ, ako sa hovorí, nie je zlato všetko, čo sa blyští. IAD sa za dlhých 27 rokov nevyvíjala s trendmi v oblasti investovania a neponúkla potrebné inovácie. Čítajte pozorne, čo je možné na Slovensku v roku 2020. 

Do porovnania s portfóliami Inteligentného investovania sme vybrali tieto dva dynamické fondy z ponuky IAD:

  • Akciový fond Global Index – ide o jeden z najstarších akciových podielových fondov a niekdajší najväčší akciový fond na Slovensku, o nositeľa ocenenia Top fond roka 2016 s majetkom 109,7 mil. eur k 30.6.2020 podľa Asociácie správcovských spoločností (ASS).
  • Zmiešaný fond Growth opportunities – ide o dynamický zmiešaný fond ocenený 3. miestom v súťaži Zlatá minca za rok 2014 s majetkom 21,4 mil. eur k 30.6.2020 podľa ASS.

Prejdeme teda rovno k veci, a to najdôležitejším parametrom zhodnotenia podielových fondov: nákladom, výnosom a riziku.

Poplatky a zloženie portfólií podielových fondov

Ako sa už naši čitatelia a inteligentní investori mohli viackrát v minulosti v našich blogoch presvedčiť, poplatky fondu veľa napovedia o jeho kvalite a dosahovaných výsledkoch. Najskôr teda necháme hovoriť čísla.

Nasledujúca tabuľka s parametrami troch investičných riešení nezahŕňa vstupné poplatky fondov IAD, ani poplatok za spracovanie platby a investičné poradenstvo Finaxu, ktoré sa môžu v investíciách objaviť v závislosti od konkrétneho distribučného kanála.

Fond IAD Global Index je zatiaľ najdrahším slovenským otvoreným podielovým fondom, ktorý sa ocitol v seriáli Investičná bitka. Náklady fondu vo výške 3,65% v minulom roku sú ozaj veľmi silnou a trpkou kávou. Zdrojom údajov je dokument Kľúčové informácie pre investorov zverejnený na stránke IAD.

Skutočný šok ale zažijete pri pohľade na portfólio tohto fondu. 100% jeho investícií tvoria indexové fondy ETF, ktoré sú rovnako základom portfólií Inteligentného investovania. Účtovať si 3,65% ročne za nákup nástrojov pasívneho investovanie chce ozajstnú guráž.

Dalo by sa povedať, že vo fonde IAD Global Index dostávate to isté ako vo Finaxe, len za to platíte trikrát viac a z výnosu ešte zaplatíte aj daň. Strácate tak významný benefit fondov ETF. Vlastne investujete do dobrých nástrojov okľukou, ktorá vám vezme všetky ich výhody.

Ako chcete vy investovať? Za poplatok 3,6% ročne s platením daní alebo za 1,2% bez platenia daní?

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Fond IAD Growth Opportunities oproti svojmu staršiemu bratovi vyzerá zjavne lepšie. Priebežné poplatky strhnuté z majetku fondu v minulom roku dosiahli 2,81%. Stále ide o vysoké náklady, ktoré oberajú investorov o výnosy. Zdrojom údajov je dokument Kľúčové informácie pre investorov zverejnený na stránke IAD.

Zaujímavé je, že tento fond ponúka podstatne aktívnejšiu správu a napriek tomu je lacnejší oproti kolegovi Global Index. Jeho portfólio tvoria konkrétne akciové a dlhopisové tituly, no vo fonde nájdeme aj iné podielové fondy IAD a indexové fondy ETF (dokopy okolo 30% k 31.12.2019 podľa výročnej správy fondu).

Výsledky fondov IAD

Výkonnosť podielových fondov sme porovnávali v rámci 10-ročného a 15-ročného horizontu s modelovaným vývojom portfólií Finax. Podobné investičné riešenia sme pre porovnanie vybrali na základe rizika určeného európskou metodikou SRRI.

Výpočet nezohľadňuje vstupné poplatky fondov IAD, poplatok za spracovanie platby a poplatok za prípadné investičné poradenstvo v prípade riadených portfólií Finaxu.

Fond IAD Global Index podľa metodiky SRRI je z pohľadu rizika (volatility) zaradený do 6. rizikovej triedy. Fond IAD Growth Opportunities ponúka riziko na úrovni 5.

Na strane Inteligentného investovania sú dve stratégie: dynamická stratégia 100/0 a rastová stratégia 70/30. Dynamická stratégia podľa metodiky SRRI patrí do 5. rizikovej triedy. Rastová stratégia 70/30 je zaradená rovnako do 5. rizikovej triedy, čo je zmena oproti pôvodnému porovnaniu vplyvom uplynulej volatility finančných trhov.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Fond IAD Global Index sme porovnávali na 15-ročnom horizonte. Ide o jeden z najstarších podielových fondov na Slovensku. Pri 15-ročnom horizonte vieme porovnať, ako sa fondom darilo v rôznych globálnych ekonomických podmienkach vrátane finančnej krízy, či koronakrízy.

Fond IAD Global Index na 15-ročnom horizonte zvýšil hodnotu podielového listu o 30% po zdanení. Pri rovnakom horizonte naše modelované dynamické portfólio Finax 100/0 po zohľadnení poplatkov zarobilo investorom 165%.

Azda najzarážajúcejším faktom tohto fondu je, že ešte donedávna bol jedným z najväčších akciových podielových fondov na Slovensku s majetkom pod správou cez 100 mil. eur.

Fond IAD Growth Opportunities sme porovnávali na 10-ročnom horizonte.

V sledovanom období dokázal Fond IAD Growth Opportunities zhodnotiť majetok v čistom o 2,7% (po zdanení 2,2%). To je výsledok dosiahnutých na silno rastúcich finančných trhoch. Pre porovnanie, modelované portfólio Finax zvýšilo svoju hodnotu a zarobilo investorom cez 100% aj po zohľadnení poplatkov.

Záver

IAD uvádza na svojej stránke: „Sme hrdí na svoju prácu a výsledky.“ Spoločnosti sa nedá uprieť, že bola priekopníkom investovania na Slovensku. Má veľkú zásluhu na zoznámení sa Slovákov s investovaním a na rozšírení tohto spôsobu zhodnocovania úspor.

Preto navždy zostane zapísaná v investičných kronikách Slovenska. Ak však nezmení prístup k poskytovaniu investičných služieb a svoje stratégie, hrozí, že bude len súčasťou dejín. Fondy IAD negatívne vyčnievajú aj medzi všeobecne predraženými slovenskými konkurentmi.

Investovanie je veľmi prospešné a vhodné pre každého, keď sa robí jednoducho a správne. Drvivá väčšina Slovákov však nezdieľa tento názor a hlavným dôvodom sú zlé skúsenosti. Pri pohľade na fondy najstaršieho správcu sa niet čo diviť.

Investorom do hláv vštepujeme, že dostatočný horizont je kľúčovou podmienkou úspešnej investície. A potom dostávame odpoveď, že investujú 16 rokov a sú na nule. Pri rastúcich trhoch.

IAD potvrdzuje, že investovanie cez aktívnu správu nedáva na Slovensku žiadny zmysel. Pasívne investovanie prináša podstatne nižšie náklady a vyššie výnosy, z ktorých navyše nemusíte platiť dane.

Inteligentné investovanie ponúka stratégie všetkých úrovní podstupovaného rizika od úplne konzervatívnych až po 100% akciové portfólio. S výberom konkrétneho portfólia investorovi pomáha algoritmus, čím je zabezpečená úplná objektivita.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Buďte prísni na svoje peniaze. Umiestnite ich tam, kde budú poriadne makať pre vás a nie pre niekoho iného.

Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania (napríklad z IAD), odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.


V auguste roka 2020 platí špeciálna akcia na presun investície. Až 50% z presunutej hodnoty vám budeme rok riadiť bez poplatku. V ostatných častiach Investičnej bitky sme vám ponúkli porovnanie Inteligentného investovania s:

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon