Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Korona vírus prináša investičnú príležitosť

Svet opantali obavy z nového korona vírusu. Jeho šírenie mimo Číny nenechalo chladnými ani finančné trhy, ktoré sa v uplynulých dvoch týždňoch zatriasli. Prinášame vám pohľad na súčasnú svetovú situáciu vo vzťahu k vašim osobným financiám a odporúčanie pre vaše investície.

Radoslav Kasík | Novinky | 3. marec 2020

Mnohí z vás sa určite pýtajú, čo robiť s investíciami v súčasnej špecifickej situácii. Viacerí z vás nám túto otázku už aj položili. Považujeme za našu povinnosť ponúknuť vám náš názor na pokles trhov a reakciu na rozšírenie korona vírusu vo svete.


Finax na túto tému pripravil podcast v rámci Finax Mudrovačky, v ktorej moji kolegovia zhrnuli všetky dôležité informácie ohľadom diania a uviedli základné odporúčania, ako pristúpiť k investíciám. Vrelo ho odporúčam.

Čo sa deje?

Predpokladám, že väčšina čitateľov tohto článku eviduje šírenie nákazy jedného zo skupiny korona vírusov vo svete, konkrétne s označením COVID-19 (Corona Virus Disease 19). Vírus sa prejavuje ako respiračné ochorenie s príznakmi zápalu pľúc alebo chrípky. Podľa predpokladov sa šíri najmä ako kvapôčková infekcia.

Napriek tomu, že vírus je prítomný v spoločnosti už niekoľko týždňov, stále sa ešte o ňom veľa nevie a nemáme k dispozícii účinnú vakcínu. V prvých týždňoch sa nákaza rozšírila primárne v čínskej provincii Hubei (mesto Wuhan).

Reakcie dotknutých vlád boli včasné a primerané. Základnými predpokladmi predídeniu epidémie pri absencii liečiva sú v prvom rade prevencia a karanténa chorých. Ešte dva týždne dozadu sa zdalo, že sa vírus podarilo izolovať v Číne a v pár prípadoch mimo jej hraníc.

Zmenu vo vnímaní vírusu a výpredaje na trhoch spôsobil nárast chorých v iných krajinách. Ukázalo sa, že vírus má pravdepodobne dlhšiu inkubačnú dobu a jeho nositeľmi sú aj ľudia bez symptómov.

Zjavne sa kontrolám nepodarilo zachytiť nakazených ľudí, ktorí privliekli Corona vírus do iných kútov sveta. Väčšie ložiská sa objavili najmä v Kórei, Taliansku a Iráne. Vplyvom týchto správ trhy prestali ignorovať chorobu.

Coronavirus global cases | Finax.eu

Určite nechceme zľahčovať situáciu, ani ju podceňovať. Nie sme virológovia, ani medicínski odborníci. Nechceme vyslovovať prognózy budúceho vývoja choroby, ani samotných trhov. Situácia je skutočne veľmi dynamická a škála potenciálnych budúcich scenárov široká.

Netreba ju však ani zveličovať. Čerpáme z verejne dostupných informácií o samotnom víruse a jeho šírení. Korona nepredstavuje dôvod na paniku a hlavne nesmie byť príčinou unáhlených rozhodnutí týkajúcich sa vášho finančného majetku.

Doposiaľ sa vírusom vo svete nakazilo necelých 90 tis. ľudí (údaje k 2.3.2020 10:30 od John Hopkins CSSE). Z toho cez 9 tis. prípadov sa objavilo mimo Číny.

Zatiaľ skutočne nejde o žiadnu dramatickú pandémiu. V čínskom meste Wuhan, odkiaľ sa nákaza šíri, žije 12 miliónov ľudí a evidujú 67 tis. prípadov. Úmrtnosť sa pohybuje okolo 2% a postihuje najmä starších ľudí alebo ľudí so slabšou imunitou, či respiračnými problémami.

Počet úmrtí presiahol 3 tisíc a viac ako polovica doposiaľ známych prípadov sa vyliečila. Rovnako teda nejde o alarmujúce čísla, no ani zanedbateľné. V tomto meradle je korona odhadom 10 až 100-krát horšia ako chrípka, no v porovnaní so SARS alebo MERS podstatne miernejšia.

Čo sa udialo na trhoch, kedy sa vrátia a aký ekonomický dopad môže mať korona?

Výraznejšie preniknutie vírusu do iných regiónov sveta viedlo k výpredajom na finančných trhoch a úteku kapitálu do bezpečných prístavov. Americký akciový index S&P 500 stratil od maxima 12,8% hodnoty (k zatváracej úrovni z piatka 28.2.2020).

Pokles bol pomerne prudký, čo ale nemôže nikoho vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie prekvapiť. Je potrebné si aj uvedomiť, aký stav trhov sme mali pred Coronou. Akcie majú za sebou extrémne silný rok 2019 a poklesom predchádzali dlhšie trvajúce historické maximá.

Rastúce trhy pritiahli množstvo tzv. „horúceho kapitálu“, teda špekulantov. Mnoho investícií sa v dôsledku expanzie realizovalo z cudzích peňazí, na dlh (tzv. margin). Zároveň viacerí analytici vyzerali potenciálny spúšťač korekcie, ktorý by viedol k výberom ziskov. Ním sa stal vírus COVID-19.

Práve poklesy trhov viedli k povinným likvidáciám pozícií nakúpených za cudzie peniaze (tzv. margin call), ktorých svedkami sme boli minulý týždeň a ktoré umocnili pohyb trhov smerom nadol. Predávali tzv. „slabé ruky“, teda investori, ktorí boli prinútení zbaviť sa pozícií kvôli pôžičkám, ďalej krátkodobí špekulanti a neskúsení investori.

Korona bude mať už dnes bezpochyby ekonomický dopad na svet. Potenciálna pandémia vyvoláva značnú neistotu, ktorú trhy od srdca nenávidia, čo vnímam ako hlavnú príčinu prepadu.

Dnes nemôžeme deklarovať, kedy sa šírenie vírusu zastaví, koľko ľudí sa nakazí a koľkých usmrtí. Rovnako momentálne nevieme odhadnúť, aké opatrenie si boj s koronou vyžiada, či budú štáty nútené izolovať viacej regiónov, obmedziť voľný pohyb občanov, uzavrieť úrady, verejné inštitúcie, zrušiť rôzne udalosti a uzavrieť firmy.

Práve obmedzenie bežného správania má vplyv na ekonomiku. V dôsledku korona vírusu boli zavreté prevádzky, menej sa cestuje, ľudia odkladajú spotrebu a svetový obchod sa obmedzuje. Viaceré firmy mimo postihnutých regiónov pociťujú nákazu v chýbajúcich dodávkach a stagnujúcom odbyte.

Vzhľadom na uvedené fakty nemožno trhom zazlievať pokles. Určite je do veľkej miery oprávnený. Na druhej strane, ako je zvykom v takýchto neočakávaných situáciách (napr. odhlasovanie Brexitu alebo nehoda vo Fukushime), trhová reakcia býva prehnaná, jej následky krátkodobé a návrat rýchly.

Tento scenár zostáva nateraz primárnym aj v prípade Corona vírusu. Všetky jeho ekonomické negatíva spomínané vyššie sa pri upokojení situácie stanú silnými stimulmi svetového hospodárstva. Firmy budú musieť doplniť zásoby, dobehnúť dopyt výrobou a ľudia zrealizujú odkladané výdavky.

Dlhodobo veľké objemy peňazí čakajú mimo trhu na lepší vstup. Minuloročnú rely zameškalo množstvo investorov a trieskajúc si hlavu o stenu vyzerajú každý pokles vhodný na potenciálny nákup.

Navyše, môžeme počítať s podporou vlád a centrálnych bánk, ako sme už svedkami aj dnes (2.3.2020). Viaceré centrálne banky sa zaviazali konať a poskytnúť podporu ekonomike, a tým aj trhom, čo aktuálne viedlo k stabilizácii trhov.

Trhy však ešte nejakú chvíľu zostanú volatilné. Corona nezmizne z mapy sveta za pár dní a prikláňam sa k názoru, že situácia bude asi ešte horšia predtým, ako sa zlepší. Nemožno dnes predpokladať, že šírenie nákazy sa zo dňa na deň zastaví.

Z pohľadu trhov možno vnímať súčasný vývoj aj ako prospešný. Dôjde k ich prečisteniu, vytlačeniu špekulantov a horúceho kapitálu, ocenenie poklesne a zreálni sa. Zároveň možno predpokladať aj čiastočné očistenie reálnej ekonomiky, teda zánik zlých a nevýkonných podnikateľských projektov. Súčasný vývoj doslova zjednoduší investičné rozhodovanie.

Návrat akciových trhov môže byť obdobne rýchly, ako nám už stihol ukázať ich vývoj v pondelok 2.3.2020. Stačí, aby sa začali objavovať pozitívne správy, napr. v podobe vakcíny alebo spomalenia šírenia nákazy. V takom prípade budeme svedkami húfnych nákupov a zatvárania short pozícií vsádzajúcich na pokles trhu (tzv. short squeeze).

Ako reagovať pri pravidelných investíciách?

Drvivá väčšina investičných účtov vo Finaxe má nastavenú pravidelnú mesačnú investíciu. Finax existuje dva roky, čiže všetci naši klienti ešte len začali efektívne investovať a sú v počiatočnej fáze budovania majetku.

Sporia si na veľké ciele ako dôchodok, splatenie hypotéky, na zabezpečenie detí alebo pasívny príjem. Všetky tieto ciele majú dlhý investičný horizont.

Práve prvé vklady dlhodobých sporení sú zainvestované najdlhšiu dobu. Zloženému úročeniu tak dávajú najviac času, teda najväčší priestor prejaviť sa. Preto čím výhodnejšie sú, tým lepší konečný výsledok investície.

Pravidelných investorov v úvode ich investičného sporenia nemôže postihnúť nič lepšie ako pokles trhov, lebo práve prvé nákupy realizujú výhodne.

Preto pokiaľ posielate do Finaxu prostriedky pravidelne, Corona vírus nemusíte vôbec riešiť a pokles trhov je vítaným aspektom vášho dlhodobého investovania hrajúcim vo váš prospech. Očakávať, že od prvej investície hodnota účtu len porastie, je pri investovaní a najmä pasívnom utópia.

Nasledujúci graf ilustruje vývoj pravidelnej investície 100 eur mesačne do modelovaného 100% akciového portfólia Finaxu začatej v najhoršom možnom čase za uplynulých viac ako 15 rokov – na vrchole trhov pred veľkou finančnou krízou v októbri roku 2007 do konca roku 2019. Oranžová krivka vyjadruje kumulované vklady a modrá vývoj hodnoty účtu.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Vývoj pravidelnej investície | Finax.eu

Pravidelnou investíciou priemerujete nákupné ceny akcií, pri klesajúcich trhoch ich znižujete. Následný rast cien má potom pre vašu investíciu väčší efekt. Z grafu je zrejmé, že pravidelná investícia nepocítila taký prepad hodnoty voči vkladom. Krivka vývoja majetku na účte je vyhladená.

Ak ste pravidelný investor, najlepšie spravíte, keď nebudete robiť nič a necháte trvalý príkaz naďalej posielať prostriedky na váš majetkový účet vo Finaxe. Vďaka tomu zarobíte viac.

Ak bude pokles pretrvávať, zvážte mimoriadne investície, pokiaľ máte dostatočné rezervy a prostriedky k dispozícii, ako je popísané ďalej.

Ako pristúpiť k jednorazovým investíciám?

Základným odporúčaním je vyvarovať sa emóciám. Som si plne vedomý, že pohľad na pokles hodnoty investície a na stratu peňazí nie je pre nikoho príjemný. Sám som si ho v živote mnohokrát zažil a ešte aj zažijem.

No všetky rozhodnutia pod vplyvom emócií sú chybné a vedú k horším výsledkom investícií. Verte mi a nepokúšajte sa o tom presvedčiť a zbytočne spoznať tento fakt na vlastnej koži.

Každý z vás si zriadil účet vo Finaxe z dôvodu dlhodobého budovania majetku. Väčšina vašich cieľov má viac ako 10-ročný horizont.

Vašu investičnú stratégiu, s ktorou ste boli ešte dva týždne dozadu plne stotožnení, nemôžete zmeniť po týždni nepriaznivého vývoja. Investujete na niekoľko dekád, tak sme vám nastavili portfólio, preto vás nemôže krátkodobý, dokonca niekoľkodenný vývoj rozhádzať, aj keď pobolieva. Inak sa k svojmu cieľu nedostanete.

Napriek tomu, že netvrdím, že by mohlo byť dno za nami (ale nedá sa vylúčiť ani to), neodporúčam dnes vyskakovať z pozícií. Takéto konanie nedáva zmysel. Akcie stratili viac ako 12% a zbytočne by ste len zaknihovali a prijali túto stratu.

Snaha dnes predať investície s vidinou lepšieho nákupu za nižšie ceny v budúcnosti je ilúziou. Nikdy sa vám nepodarí rozoznať dno a drvivá väčšina takto uvažujúcich investorov sa do trhu vráti vyššie, ako predali.

Ak sa vám aj podarí lepší nákup v budúcnosti, nebude to výsledok vášho umu, ale výsledok vášho šťastia a hlavne náhody. A tie zrovna nie sú považované za veľmi úspešné investičné stratégie.

Uvažujte presne naopak.

Je už čas na mimoriadne investície?

Buďte vďační, že už ste investormi. Inak by ste o poklese poriadne ani nevedeli, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste ho zaregistrovali, no odignorovali a nepovažovali ho za správny čas začať investovať. Vnímajte súčasnú situáciu ako príležitosť, na ktorú ste čakali.

Zľava je už dnes pomerne atraktívna. Využite, že niekto pod vplyvom emócií predával a až potom sa pýtal, či spravil dobre. Emočné výpredaje majú tendenciu zájsť hlbšie, čo sa presne práve udialo.

Vôbec ale nie je nevyhnutné sa teraz ponáhľať s investovaním a ísť okamžite all in. Ako som písal, koniec korony ešte nemusí byť v dohľade. No počítajte aj s tým, že situácia sa kedykoľvek môže veľmi prudko otočiť k dobrému a potom už obrat nezachytíte. Investujte pred ním, nie po ňom.

Preto vám odporúčam prostriedky, ktoré dnes viete dlhodobo zaviazať a stoja vám na účtoch v bankách alebo v konzervatívnych investičných riešeniach, rozložiť napr. na 3 až 4 investície. Budete ich realizovať postupne v najbližších mesiacoch popri vašich prípadných pravidelných mesačných vkladoch.

Takto využijete súčasnú príležitosť a zároveň nebudete nemilo prekvapení, ak sa trhy ešte pozrú nižšie. Riaďte vaše peniaze triezvo a neprenechajte ich riadenie emóciám.

Každý chce nakúpiť na dne po poklese. Keď tá situácia nastane pri existujúcich investíciách, zrazu chcú všetci konať presne opačne. Najradšej by z pozícií ušli a do smrti zabudli na investovanie.

Nie, trhy sa vrátia. Korona môže byť skúškou ľudskej spoločnosti, ale prekonáme aj tú. Vždy to tak bolo a aj bude. Každý, kto si to uvedomí, bude na konci dňa spokojný. K tomuto pridám skvelý citát od môjho obľúbeného finančníka a autora Larryho Mcdonalda:

„Nakupovať správne nikdy nie je príjemné.“

Pri dobrých nákupoch na trhu máte vždy nepríjemné pocity a množstvo otázok. Je už teraz správny čas? Nepôjde trh ešte nižšie?

Zisk sa väčšinou robí pri kúpe, nie pri predaji, preto ak sa vám dnes preháňajú hlavou takéto myšlienky, je váš správny čas na zväčšenie investície.

Práve racionálne neemočné konanie a vnímanie príležitostí odlišujú úspešných investorov od neúspešných. Tí nakupujú, keď to nie je jednoduché, keď je panika.

Najdôležitejšou devízou, ktorú máte pri investovaní, je čas. Jedine jeho dostatok dokáže účinne eliminovať trhové riziko vašich investícií. Najväčšou chybou je prerušiť investíciu po pol roku, pokiaľ ste plánovali 20-ročný horizont. Ide o porušenie základného investičného pravidla – nedodržanie horizontu.

Ako sa správať pri poklese trhu?

Ak ste naozaj schopní dať vaším investíciám dostatok času, nešpekulujte a ignorujte súčasný pokles, snažte sa nemyslieť na investíciu a nekontrolovať jej vývoj tak často. Investícia vám zarobí, pokiaľ dodržíte pôvodne plánovaný horizont.

Nasledujúci graf vám práve ukazuje situáciu jednorazovej investície v najhoršom možnom čase za uplynulých 15 rokov, ako bolo uvedené v predchádzajúcom príklade pravidelnej investície. Graf dokazuje, že čas je najdôležitejšou veličinou – výnos jednorazovej investície je väčší ako pravidelnej.

Vývoj jednorázovej investície | Finax.eu

Zmena investičnej stratégie

Neodporúčam dnes ani meniť investičnú stratégiu na vašom majetkovom účte na konzervatívnejšiu (zvýšiť podiel dlhopisov na úkor akcií). Efekt a podstata tohto konania je presne rovnaká ako ukončiť investíciu s vidinou lepšieho nákupu v budúcnosti. Šanca, že sa vám to úspešne podarí, je mizivá.

Pri prípadnom väčšom poklese sa o nákup vypredaných akcií v prospech investora postará náš unikátny automatizovaný rebalansing.

Našich klientov by sme chceli ešte uporozniť na fakt, že nákupy a predaje do/z portfólií vykonávame jeden krát za dva týždne. Zoznam nákupných dní nájdete tu. Preto sa môže stať, že kým za vaše doposlané peniaze nakúpime, trhy budú v inej situácii ako dnes. Aj týmto opatrením chce Finax znižovať objem špekulatívneho kapitálu v dlhodobých investíciách.

Zažívame pomerne bezprecedentnú situáciu. Osobne si v mojej finančnej kariére nepamätám obdobný problém, ktorý by sa takto rozšíril, a tým strašil ekonomiku a trhy. Napriek tomu dôvod na paniku nie je a už vôbec nie na likvidáciu investičných pozícií.

Vírus korona vnímam v prvom rade ako zaujímavú príležitosť. Ide o situáciu, ktorá sa vyskytne raz, dvakrát za život človeka a zapíše sa do histórie veľkými písmenami.

V takýchto momentoch je najdôležitejšie zachovať si chladnú hlavu a zostať racionálny v osobnom živote i na poli financií. Jedine tak predídete zásadnejším škodám.

Situáciu intenzívne sledujeme a budeme vám pravidelne prinášať aktualizácie jej vývoja i vývoja finančných trhov. Sledujte naše podcasty a blogy. Hlavne sa neunáhlite vo vašich rozhodnutiach a nepodliehajte emóciám.

Pevne verím, že šírenie choroby sa čoskoro zastaví a dúfam, že si nevyžiada zásadné opatrenia obmedzujúce náš bežný život. Rovnako dúfam v čo najmenší počet obetí vírusu a čo najmenej nakazených.

Ďakujem za dôveru v Inteligentné investovanie, prajem pevné nervy a hlavne zdravie.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Corona
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon