Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ponaučenia roku 2018 investorom (čo si z neho vziať?)

Náročné trhové obdobia sú vždy skúškou charakteru investorov, ich vôle, trpezlivosti, ale najmä kvality investícií. Poklesy trhov nesmú byť dôvodom zanevretia na investície, ale majú byť testom vhodnosti investičnej stratégie a ponaučením do budúcnosti. Čo rok 2018 ukazuje vaším investíciám?

Radoslav Kasík | Škola investovania | 14. január 2019

Za nami je turbulentný rok, ktorý preveril väčšinu investorov a investičných stratégií. Mnohých vystrašil a zabolel.

Ako sa darilo portfóliám Inteligentného investovania a konkurenčným aktívnym fondom?

2018 je však zároveň ukážkovým a v určitom smere zlomovým rokom. Čo dlhé roky fungovalo, odrazu prestalo zarábať. Minulý rok otestoval kvalitu investorských portfólií a ich pripravenosť na negatívne scenáre vývoja trhov.

Investori majú krátku pamäť, pravidelne sa nechajú strhnúť davom a opakovane sa dopúšťajú rovnakých chýb. Preto by sme sa mali v prvom rade z neho poučiť. Rok 2018 ukázal, že úspešné investičné správanie si vyžaduje disciplínu, odriekanie, konzistenciu a trpezlivosť. 

Tie najjednoduchšie dosiahnete len prostredníctvom základných investičných pravidiel, na ktorých je postavené Inteligentné investovanie a s ktorými sa pravidelne stretávate v našej komunikácii. 

Prinášame vám príklady trhového vývoja z minulého roka, ktoré preukazujú význam dodržiavania týchto pravidiel a potvrdzujú správnosť nášho investičného prístupu.

Dobre platení finančníci sa opäť mýlili

V prvom rade nám rok 2018 potvrdil, že predvídať vývoj trhov sa nedá. Spomínate si na jeho začiatok a prognózy analytikov? My vám ich radi pripomenieme.

Do 2018 trhy vstupovali na vlne optimizmu po úspešnom roku 2017, v ktorom napr. americké akcie nepoznali jeden stratový mesiac. Zníženie daní prezidentom Trumpom v USA malo byť obrovským ekonomickým a inflačným stimulom. 

Zisky firiem a svetové ekonomiky mali naďalej rásť robustným tempom. Mali sme byť svedkami pokračujúcej rotácie investorov z dlhopisov do cyklických akcií. Zo stúpajúcej inflácie a hospodárskeho rastu mali profitovať komodity na čele s ropou.

Dariť sa malo hlavne akciám menších americkým firiem a lacným akciám rozvojových trhov. A najhoršou triedou aktív mali byť dlhopisy.

Behaviorgap Finax

A aký bol rok 2018 skutočne? Trump rýchlo zatienil daňovú reformu rozpútaním obchodnej vojny s takmer všetkými významnými partnermi. Americká centrálna banka FED pokračovala vo zvyšovaní sadzieb a sprísňovanie menovej politiky zapustilo korene aj v iných kútoch sveta.

Monetárne utesňovanie na jeseň viedlo k postupnému zamŕzaniu kreditných trhov. To sa odrazilo aj v reálnej ekonomike. Známky potenciálneho spomalenia svetového hospodárstva zatienili silný dvojciferný rast ziskov amerických firiem v každom kvartáli minulého roka.

Dlhopisy nakoniec rok 2018 ukončili ako jedna z najlepších tried aktív. Rozvojové trhy od začiatku roka pociťovali odliv peňazí a každým mesiacom klesali do hlbších strát, pred ktorými neboli ochránené ani akcie amerických firiem alebo väčšina komodít. 

Z roku 2018 vychádzali trhy s presne opačnou náladou, ako do neho vstupovali, s veľkým pesimizmom a obavami. 

Neschopnosť predvídať vývoj finančných trhov s relevantnou istotou označujeme pri investíciách za riziko ľudského faktora. Popri vysokých poplatkoch a daniach z výnosov je hlavným dôvodom, prečo podielové fondy dlhodobo výrazne zaostávajú výkonnosťou za Finaxom.

Diverzifikácia – potvrdený nástroj minimalizácie rizika a stabilných výnosov

Vývoj finančného sveta z predchádzajúcich riadkov potvrdzuje význam jedného zo základných pravidiel úspešného investovania – diverzifikácie (rozloženia rizika). Všetci investori, ktorí márne hľadali potenciálnych víťazov roka 2018, nedopadli dobre.

Toto tvrdenie najlepšie ilustruje naša obľúbená periodická tabuľka výnosov 10 fondov ETF tvoriacich portfóliá Finax. Tie sú v nej zoradené podľa dosiahnutého výnosu v danom roku (v stĺpcoch).

Tabuľka vývoja fondov

Keby ste svoje investície na rok 2018 vyberali podľa obľúbenej laickej stratégie nákupu minulých  víťazov, dosiahli by ste najhorší možný výsledok. Z tabuľky je zreteľné, že tri fondy s najvyšším zhodnotením v roku 2017 zaznamenali o rok najväčšie straty. A naopak, najslabšia trieda aktív z 2017 sa stala v roku 2018 najlepšou.

Podobne dopadol dlhodobo najúspešnejší akciový sektor vo svete, veľké americké technologické firmy. Až do jesene sa zdalo, že budú dominovať ďalší rok, no nakoniec v priebehu posledného štvrťroku stratili takmer 20% hodnoty a zarmútili obrovský zástup investorov.

A takto by sme vedeli menovať ďalšie investície a triedy aktív. Čo z toho pre vás vyplýva?

Nesnažte sa hľadať víťazov a vyberať cenné papiere alebo triedy aktív, ktoré by mali v najbližších rokoch prekonať výnosmi iné. Mnoho našich klientov by chcelo v portfóliu vynechať niektoré fondy v prospech iných. 

A nesnažte sa ani načasovať vstup do trhu. Ako čítate, nedokážu to ani profesionáli.

Rok 2018 ukázal, prečo je táto snaha zbytočná a prečo ju úpenlivo odmietame. Ide o riskantné investovanie s neistým výsledkom. O pravidelné presuny investícií medzi víťazmi a porazenými sa za vás postará náš unikátny automatizovaný rebalansing.

Lepšie spravíte a dlhodobo dosiahnete vyššie výnosy, ak svoje investície dobre rozložíte medzi viaceré cenné papiere (diverzifikujete), čím portfólio pripravíte na všetky potenciálne scenáre vývoja trhov. Dostatočná diverzifikácia je podmienkou funkčného pasívneho investovania.

Jedine tak získate istotu, že vaše výsledky budú konzistentné a vaše portfólio bude obsahovať všetkých budúcich trhových víťazov. Zároveň znížite riziko investície v maximálnej možnej miere.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témySprávna alokácia

Ďalším faktorom úspešného investovania, ktorý prešiel skúškou ohňom v uplynulom roku, je správna alokácia. Tá hovorí o skladbe portfólia – o zastúpení rôznych tried aktív v investícii (dynamických akciových a konzervatívnejších dlhopisových fondov). 

Klienti Finaxu sú z času na čas nespokojní s podielom akcií a dlhopisov, ktoré im algoritmy nášho robo-advisora vyberú. Zavše chcú rizikovejšie portfólio, lebo túžia po vyšších výnosoch. No potom nezvládajú poklesy trhov, ako napríklad ten zo záveru roka. 

Viacerí naši klienti sa chceli vyhnúť dlhopisom, lebo v priebehu roka čítali, že budú padať. Dnes sú za ne vďační, lebo zmiernili pokles hodnoty ich účtov. Napriek nízkym úrokovým sadzbám zažili dlhopisy v závere roka slušnú rely. 

Rok 2018 potvrdil, že dlhopisy majú v portfóliách svoje opodstatnenie. Zmierňujú volatilitu (kolísavosť) účtu, znižujú jeho poklesy a pridávajú mu stabilitu. Na druhej strane neznižujú výnosy natoľko, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Portfóliá obsahujúce dlhopisy majú podstatne lepšie rizikové parametre, napr. tzv. Sharpe ratio (pomer medzi výnosom a volatilitou portfólia).

Rovnako bol potvrdený zmysel algoritmov vyberajúcich vhodné portfólio zohľadňujúcich ochotu investora podstúpiť riziko, jeho investičné ciele, horizont, možnosti a skúsenosti.

Čo si možno odniesť z roku 2018?

Práve náročné trhové obdobia, akých svedkami sme boli v roku 2018, preveria kvalitu investičnej stratégie. V takých časoch sa plne prejavuje pripravenosť portfólií a rozdielovými faktormi sa stávajú dobre nastavené parametre investície ako alokácia alebo diverzifikácia.

Nikdy sme sa netajili tým, že sme zástancami pasívneho investovania kopírujúceho široké svetové trhy prostredníctvom indexových fondov. Naše dlhoročné investičné skúsenosti nás priviedli k poznaniu kľúčových pravidiel správneho investovania, ktoré najlepšie spĺňa tento prístup.

Široká diverzifikácia v prípade Inteligentného investovania splnila účel minimalizácie rizika a limitovala zníženie hodnôt portfólií.

Začnite bohatnúť

Vyskúšajte si investície do ETF už dnes


Rok 2018 portfóliá Inteligentného investovania ukončili v červených číslach, no výhody našej investičnej stratégie sa plne prejavili aj v tomto období. Ponúkame vám trhové výnosy (výrazne vyššie oproti podielovým fondom) s minimalizovaným rizikom, za nízke poplatky, s nulovými daňami a automatickým rebalansingom.

Ak má byť investovanie prínosné, musí byť dlhodobé a ideálne pravidelné. V takom prípade poklesy trhov nehrajú významnejšiu rolu pre konečný výsledok investície a práve naopak sú obdobím lepších nákupov, ktoré zabezpečujú vyššie výnosy na záver.

Viac vašim peniazom neviete ponúknuť.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon