Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Spúšťame Finax zamestnanecký program!

Po mesiacoch príprav vám prinášame Finax zamestnanecký program – efektívny sporiaci program určený spoločnostiam, ktorým záleží na svojich zamestnancoch. Ide o benefitový a motivačný nástroj, v rámci ktorého zamestnávateľ šetrí svojím zamestnancom napríklad na dôchodok alebo na bonus za splnenie pracovných cieľov.

Radoslav Kasík | Novinky | 24. august 2020

Finax zamestnanecký program je efektívny sporiaci program určený firmám, ktorým záleží na svojich zamestnancoch.

Ide o benefitový a motivačný nástroj, v rámci ktorého zamestnávateľ šetrí svojím zamestnancom napríklad na dôchodok alebo na bonus za splnenie pracovných cieľov. Základ tvoria portfóliá Inteligentného investovania, z čoho pramení množstvo výhod.


Výhodnejšie pre zamestnancov

Štandardným sporiacim benefitovým programom pre zamestnávateľov je na Slovensku 3. dôchodkový pilier. Z neho však okrem oslobodenia príspevkov od odvodov do Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľov neprináležia žiadne výhody. 

3. pilier nie je atraktívny ani pre samotných zamestnancov, keďže ide o málo flexibilné riešenie so stále pomerne vysokými nákladmi, zdaňovanými nízkymi výnosmi a veľmi slabou výplatnou fázou.

To sa Finax rozhodol zmeniť. Sporenie pre zamestnancov postavené na ETF portfóliách je pre zamestnávateľov aj ich zamestnancov výrazne výhodnejšie vo všetkých týchto smeroch. 

Porovnanie parametrov Finax Inteligentného investovania a 3. piliera sme ponúkli už v minulosti. Detaily ich rozdielov nájdete na nasledujúcich linkoch:

Výhoda 1: Finax má nižšie poplatky ako drvivá väčšina príspevkových fondov 3. piliera, čo pre zamestnávateľa i zamestnanca znamená vyšší výnos a majetok do budúcnosti.

Výhoda 2: Výnosy fondov ETF, na ktorých sú postavené portfóliá Finax, sú po roku držania oslobodené od dane. Dávky z 3. piliera podliehajú zdaneniu, čo výrazne znižuje čistý výnos tohto riešenia.

Výhoda 3: Vďaka pasívnemu investovaniu, efektívnejšej investičnej stratégii, nižším poplatkom a daňovému oslobodeniu portfóliá Finaxu dosahujú dlhodobo vyššie zhodnotenie.

Výhoda 4: Finax zamestnanecký program ponúka neporovnateľne výhodnejšiu výplatnú fázu sporenia, počas ktorej sa majetok naďalej zhodnocuje. Vďaka tomu sú celkové získané prostriedky z takto nastaveného sporenia pri identických vkladoch výrazne vyššie ako napr. v 3. pilieri.

Výhodnejšie pre zamestnávateľov

Zamestnávateľ bude vytvárať účty zamestnancom pod svojim menom. Ak mám teda ako zamestnávateľ 100 zamestnancov, budeme zamestnávateľovi viesť 100 účtov, prípadne iba pre zvolených zamestnancov. Na každý účet môže zamestnávateľ prispievať ľubovoľnú sumu, jednorazovo, alebo pravidelne.

Výhoda 5: Zamestnávateľ prevedie na účet zamestnanca peniaze až v momente, keď splní vopred dohodnuté podmienky. Tou môže byť napríklad zotrvanie u zamestnávateľa 3 roky, splnenie pracovného, či predajného cieľa, prípadne iná podmienka, ktorú si stanoví zamestnávateľ. 

Toto je výrazný posun v uvažovaní, ako môže zamestnávateľ využiť benefitový systém vo svoj prospech. Takéto nastavenie vám pomôže znížiť fluktuáciu zamestnancov, zvýšiť ich motiváciu a lepšie nastaviť dlhodobý bonusový systém odmeňovania zamestnancov.

V praxi to môže napríklad vyzerať tak, že zamestnávateľ bude sporiť svojmu zamestnancovi 3 roky 100 euro mesačne. Za tri roky teda vloží na účet 3600 eur, ktoré sa vplyvom vývoja na burze zhodnotia na 4000 eur. Ak zamestnanec odpracuje u zamestnávateľa požadovanú dobu, budú tieto finančné prostriedky po započítaní odvodov prevedené na účet zamestnanca.

Výhoda 6: Keďže takáto forma odmeny je definovaná ako príjem zamestnanca, logicky budú musieť zamestnávateľ aj zamestnanec odviesť z príslušnej časti mzdy odvody a zaplatiť dane. Zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca odvody a dane až pri výplate, čím sa mu výrazne zlepšuje počas prvých troch rokov sporenia cashflow, keďže z príspevkov na svoj účet počas prvých troch rokoch platiť odvody nebude.

Výhoda 7: Ak zamestnanec nesplní podmienky výplaty, finančný majetok na účte vrátane zhodnotenia ostáva vo vlastníctve zamestnávateľa. Vďaka tomu, že účet je celý čas majetkom zamestnávateľa, neodvádza z daných platieb žiadne odvody až do presunu aktív do vlastníctva zamestnanca. 

Ministerstvo práce chystá nový zákon o osobných dôchodkových produktoch. Finax, ako obchodník s cennými papiermi, bude môcť spravovať takéto dôchodkové produkty. 

Z predbežných rokovaní na ministerstve, ktoré som ako podpredseda Asociácie obchodníkov s cennými papiermi absolvoval, vyplýva, že ministerstvo chce pre tento produkt zaviesť rovnaké alebo obdobné formy daňového a odvodového zvýhodnenia, ako má súčasný 3. pilier, čím sa náš produkt pre zamestnávateľov od budúceho roka pravdepodobne ešte viac zatraktívni.

Transparentné pre zamestnancov

Vedenie účtov zamestnancov na meno zamestnávateľa má pre firmu nesporné výhody. Dôvod, prečo to nikto doposiaľ nerobil, je nízka transparentnosť a veľká limitácia na úrovni individuálne nastaveného rizika. A práve tu spočívajú hlavné inovácie produktu v réžii Finaxu.

Výhoda 8: Klient po prihlásení sa do online prehľadu účtov vo Finaxe vidí aj účet, ktorý pre neho vedie jeho zamestnávateľ. Ten sa nezapočítava do celkového majetku klienta, avšak kompletné informácie o účte sú klientovi neustále k dispozícií.

Tu sa však kompletný výpočet výhod nekončí. Po diskusiách s Národnou bankou Slovenska sme prišli aj na spôsob, ako si sami zamestnanci môžu nastavovať a spravovať riziko na účtoch, ktoré sú oficiálne majetkom zamestnávateľa. 

Výhoda 9: Zamestnanec si môže vybrať a priebežne sám nastavovať rizikový profil účtu u zamestnávateľa. Má možnosť vybrať si až z 11 stratégií a online si stratégiu prispôsobovať. 

Výhoda 10: Ako hlavnú výhodu oproti 3. pilieru budú mnohí zamestnanci považovať fakt, že po pripísaní akcií na ich vlastný účet môžu s majetkom voľne nakladať, teda napríklad aj vybrať. Napriek tomu, že väčšina ľudí túto možnosť nevyužije, oproti 3. pilieru, kde hotovosť uvidíte až na dôchodku, bude sporenie vo Finaxe okamžite likvidné. Táto výhoda však pravdepodobne nebude kompatibilná s plánovaným osobným dôchodkovým produktom.

Ako sa môžete zapojiť

Pokiaľ ešte nemáte založený účet vo Finaxe, viete si ho otvoriť v priebehu niekoľkých minút na našich internetových stránkach www.finax.eu. Kliknite na tlačidlo Chcem začať a prejdite si jednoduchou registráciou, ktorej súčasťou je podpis Zmluvy o riadení portfólia, výber vhodného portfólia a otvorenie prvého účtu. Do 10 až 15 minút to zvládne každý.

Účastníci v zamestnaneckom programe majú u svojho zamestnávateľa otvorený samostatný majetkový účet. Ten si môžete vytvoriť po prihlásení sa na svoj účet vo Finaxe a kliknutí na tlačítko Otvoriť zamestnanecký účet.

Samozrejme, podmienkou je, aby váš zamestnávateľ uzavrel Finax zamestnanecký program a ponúkol svojím zamestnancom tieto benefity. Následne musí zamestnanec uzavrieť zmluvu so zamestnávateľom o vstupe do programu.

Následne budete presmerovaní na samostatnú stránku popisujúcu základné parametre nášho zamestnaneckého programu. Kliknete na tlačítko Požiadať o vytvorenie účtu a vyberiete si jeden z vašich majetkových účtov, ktorý chcete mať spárovaný s účtom u svojho zamestnávateľa. 

Po zadaní identifikačného čísla organizácie (IČO) a kódu zo SMS správy bude odoslaná požiadavka na vytvorenie a spárovanie majetkového účtu vášmu zamestnávateľovi. Proces spárovania je plne automatizovaný a o úspešnom výsledku budete informovaný e-mailom.

Novovytvorený zamestnanecký účet bude zobrazený v online Prehľade účtov. Máte prístup k transakciám na účte a k detailu účtu. Nezapočítava sa však do celkového majetku a je podfarbený červenou farbou. Pre lepšiu orientáciu na platforme toto červené podfarbenie dodržujeme pri zamestnaneckých účtoch všade.

Po splnení podmienok stanovených vašim zamestnávateľom budú cenné papiere a finančný zostatok (po úhrade daní a odvodov) prevedené na váš spárovaný účet zamestnanca.

S vašim súkromným majetkovým účtom môžete samozrejme nakladať bez obmedzenia, kedykoľvek teda môžete vkladať akékoľvek investície, ale aj požiadať o čiastočný alebo celkový výber peňazí z účtu. 

Online správa 24/7

Investičný profil a investičnú stratégiu zamestnaneckého účtu si viete kedykoľvek zmeniť v Nastaveniach (po kliknutí na Vaše meno a priezvisko v pravom hornom rohu stránky) a v sekcii Poradenstvo.

Pri zmene investičnej stratégie vášho spárovaného účtu zmeníme automaticky aj investičnú stratégiu účtu u zamestnávateľa. Investičnú stratégiu (pomer akcií a dlhopisov) si môžete zmeniť zadarmo kedykoľvek 1x v kalendárnom roku.

Investuje moderne a zarábajte viac

Chcete mať vyšší dôchodok, našetriť si na kúpu nehnuteľnosti alebo pomôcť deťom so štartom do života? S príspevkom od zamestnávateľa dosiahnete vaše ciele oveľa skôr.

Finax zamestnanecký program je moderná, flexibilná a predovšetkým výnosnejšia alternatíva k 3. dôchodkovému pilieru. Detailné porovnanie nášho zamestnaneckého programu s 3. pilierom nájdete tu:

Pokiaľ máte záujem, aby sa aj váš zamestnávateľ zapojil do nášho zamestnaneckého programu, kontaktuje nás prosím e-mailom na partner@finax.eu alebo telefonicky na čísle 02/222 003 58.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon