Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prvý polrok 2020 investícií na Slovensku

Prinášame vám tradičné porovnanie výsledkov riadených portfólií Finaxu a populárnych podielových fondov na pozadí ekonomickej recesie spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID-19. Na ktorých aktívach bolo možné v prvej polovici roka zarobiť? Dokázali aktívni manažéri reagovať na krízu a priniesť investorom viac ako samotné trhy?

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

Za sebou máme viac ako polovicu roka, čo je čas pre jeho prvé bilancovanie. Len šesť mesiacov dokázalo všetky očakávania z úvodu roka obrátiť hore nohami. Rok 2020 bude navždy zapamätaný ako rok skutočnej čiernej labute.

Čierna labuť v terminológii pravdepodobnosti a finančníkov predstavuje neočakávanú a hlavne nepredvídateľnú udalosť s negatívnymi dopadmi na ekonomiku, spoločnosť a finančné trhy. Koronavírus COVID-19 predstavuje jej dokonalú podobu.

Svet musel reagovať a rýchlo sa aj prispôsobil novej realite. Behom pár týždňov sa naše životy zmenili a nepredstaviteľné sa stalo skutočnosťou. Zmena pravidiel spoločnosti zákonite viedla aj k zmene spotrebiteľského a pracovného správania.

Výsledkom je najprudšia recesia globálnej ekonomiky v modernej histórii. Tá nemohla nechať chladnými ani finančné trhy, ktoré rovnako prepisovali kroniky. Akcie zaznamenali najrýchlejší prepad v histórii. Za šesť týždňov stratili v priemere okolo 35%.

Vzniklo tak dokonalé podhubie pre vybičované emócie a prehnané reakcie. Mnoho ľudí a investorov videlo „koniec sveta“ a očakávalo radikálnu reštrukturalizáciu ekonomiky a spoločnosti.

Katastrofa sa nateraz nekoná. Opäť sa potvrdilo, že ľudská spoločnosť je nezastaviteľná a prispôsobivá. Jednoducho sme si zvykli na novú realitu. Štáty reagovali promptne a spoločenská väčšina pristúpila k zásadnej výzve zväčša zodpovedne.

Pandémia svet radikálne nezmenila, ako sa predpovedalo, len urýchlila aktuálne prebiehajúce trendy. Posilnila online priestor, znalostnú ekonomiku, prácu z domu a ďalej zrazila beztak upadajúce sektory surovín, tradičného ťažkého priemyslu a súvisiacich odvetví. Za niekoľko mesiacov posunula vývoj pár rokov dopredu.

Finančné trhy ako rýchlo skolabovali, tak rýchlo našli dno a obdobným tempom sa začali vracať naspäť nahor. Za stabilizáciou stoja hlavne masívne stimuly vlád a centrálnych bánk, ktoré rovnako môžeme označiť za bezprecedentné. Ale aj spomínaný fakt, že „koniec sveta“ sa ani teraz nekoná.

V úvode pandémie som problematike a vývoju finančných trhov venoval samostatný článok Koronavírus prináša investičnú príležitosť. V ňom som práve upozorňoval, že ako každá iná kríza aj táto skôr či neskôr skončí a na konci dňa bude len príležitosťou. 

Väčšina ľudí opantaných negatívnymi emóciami ako strach si bude na jej konci trieskať hlavu, že zasa zaváhali alebo ešte horšie, reagovali unáhlene. No rýchlosť stabilizácie a návratu zaskočila i nás. 

Zvládať emócie nie je nikdy jednoduché, ani pre skúsených harcovníkov. Priznávam chybu, že ani ja som sa tentokrát úplne nedokázal riadiť základnými investičnými pravidlami, ktoré tak prísne vo Finaxe propagujeme. Psychika mierne víťazila nad racionalitou i v mojom prípade.

I keď som zvýšil investovaný objem počas poklesov, čo ma samozrejme nesmierne teší, nespravil som tak v dostatočnej miere. Rovnako ako mnohým z vás aj mne rezonovali v hlave obavy z budúceho vývoja. Potenciálne investície som plánoval rozložiť, ako som odporúčal aj v spomínanom článku.

Koronakríza tak v prvom rade potvrdila jeden fakt. Investície sa skutočne neoplatí odkladať, ako sme sa už stihli počas krátkej histórie Finaxu presvedčiť veľakrát.

Samozrejme, ekonomiky a situácia stále nie sú z najhoršieho von a absolútne nie je mojim úmyslom mávať víťaznými vlajkami. Pandémia každým dňom naberá na sile, ekonomické zotavenie má stále pred sebou dlhú cestu a zostáva krehké. Trhy budú naďalej volatilné a pokojne môžu otestovať predchádzajúce dná.

Každopádne sa ale potvrdilo, že nič netrvá večne, človek si zvykne aj na značné extrémy a nedokáže si dlhodobo odoprieť pôžitky. Rast je ľudskej spoločnosti prirodzený a žiadaný. Preto správnym a zdravým životným prístupom, a to nie len z finančného hľadiska, je byť opatrným optimistom.

Ako sa vyvíjali v prvom polroku jednotlivé triedy aktív?

Nikoho asi neprekvapí, že v prvom polroku tohto roka nebolo ľahké na finančných trhoch zarobiť a málokomu sa to podarilo. Drvivá väčšina aktív sa nachádza v porovnaní so začiatkom roka v stratách.

Ako to už býva počas krízy, darilo sa aktívam považovaným za bezpečné prístavy ako vládne dlhopisy niektorých vybraných krajín alebo zlato.

Zákonite najviac postihnutými triedami aktív sú tie, ktoré sú najcitlivejšie na ekonomický vývoj. Ide hlavne o akcie malých a stredných firiem. 

Americké veľké akcie si udržali svoj štatút top aktíva uplynulých rokov. Indexu S&P 500 dominujú technologickí giganti, ktorí majú biznis postavený prevažne na online službách. Práve táto oblasť vplyvom koronakrízy neklesala, ale zo spoločenských zmien naopak profitovala.

Jedinou zelenou triedou aktív spomedzi našich základných desiatich fondov, na ktorých staviame portfólia Inteligentného investovania, boli už spomínané svetové vládne dlhopisy.

Ich vývoj poskytuje všetkým skeptikom ďalšie ponaučenie koronakrízy o opodstatnenosti dlhopisov v investičných portfóliách napriek záporným úrokovým sadzbám a vysokým úrovniam cien dlhopisov. Neznižujú len volatilitu portfóliá, ale dokážu v ťažkých časoch priniesť aj výnos, i keď si mnohí už nevieme roky predstaviť, kam ešte môžu rásť. Stále sa ale priestor dokáže nájsť.

Začnite investovať už dnes 


Prvý veľký rebalansing

Vývoj finančných trhov priniesol aj prvý skutočný test nastavenia investičných stratégií Finaxu. Pri poklese trhov sa nám prvýkrát v rozsiahlej miere aktivoval rebalansing. Ten prebehol na takmer troch tisíckach účtov inteligentných investorov.

A splnil očakávania i svoju funkciu. Vyšiel takmer presne na dno akciových trhov. V najlepší investičný deň tohto roka, kedy mnoho drobných investorov panikárilo, zvažovalo výber, rebalansing spravil úlohu za nich. 

Odpredal pozície vo vyrastených alebo menej poklesnutých dlhopisových fondov a nakupoval najviac vypredané aktíva, teda akcie, a to najmä malých a stredných firiem. Načasovanie i jeho kroky priniesli predpokladané ovocie, keďže krátko po rebalansingu akciové trhy našli dno a zamierili strmhlav nahor.

K tejto téme v budúcnosti prinesiem samostatný článok a rebalansingu budem venovať aj webinár.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Ako sa darilo akciovým investíciám? (SRRI trieda 5 a vyššie)

Akcie zažívajú v tomto roku nevídanú volatilitu, ktorá je výzvou pre každého investora alebo investičného manažéra. Na druhej strane naďalej výborne fungovali úspešné investície z uplynulých rokov. Ako som už spomínal, darí sa americkým a veľkým akciám.

Mnoho akciových fondov predávaných na Slovensku prestalo bojovať s týmto trendom a v portfóliách prevážili práve tieto aktíva, z čoho aktuálne profitujú.

Prvýkrát v našich porovnaniach sme svedkami početnejšej vyššej výkonnosti u konkurencie, a to napriek zdaňovaniu výnosov. Upozorňujem, že všetky tieto fondy dosahujú vyššie zhodnotenie pri vyššom riziku. Zvýšil sa počet fondov, ktoré v dôsledku vyššej volatility spadli do 6. rizikovej triedy podľa metodiky SRRI. Portfóliá Finaxu si stále zachovávajú rizikový stupeň 5. 

Jednoznačne dominujú fondy zamerané na americké akcie, a to aj na 10 rokoch. Výkonnosť ETF zameraného na akcie veľkých amerických spoločností, ktoré tvorí najväčšiu časť akciovej zložky našich portfólií, ročným výnosom 7,8%, resp. výnosom 14,4% p.a. za uplynulých 10 rokov prekonáva podielové fondy s rovnakou orientáciou.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Výsledky akciových fondov na Slovensku | Finax.eu

Výsledky zmiešaných fondov (SRRI trieda 4)

V prípade týchto podielových fondov ich manažéri neboli natoľko úspešní ako ich akcioví kolegovia. V zozname najpredávanejších a najväčších zmiešaných podielových fondov nenájdeme jeden, ktorého ročné zhodnotenie by bolo zelené.

V prípade vyvážených portfólií Finaxu sú až 3 zo 4 na roku ziskové. Rovnako výkonnosť na dlhších horizontoch pohodlne poráža konkurenciu.

Pri výsledkoch balansovaných portfólií so zastúpením akcií i dlhopisov sa opäť potvrdzuje zmysel aj opatrnejších investícií, ich nižšej volatility, teda rizika a schopnosti priniesť kladné výsledky na krátkych a často turbulentných horizontoch.

Ako dopadli konzervatívne investície? (SRRI trieda 3)

Rast cien dlhopisov počas ekonomicky nepriaznivých období sa pozitívne podpísal pod vývoj konzervatívnych portfólií Finaxu. Výnosy týchto portfólií sú dokonca v našej ponuke za uplynulý rok najväčšie. 

Paradoxne, konzervatívna konkurencia zameraná práve na profitujúce dlhopisy nedokázala situáciu využiť vo svoj prospech a výkonnostne výrazne zaostáva za pasívnymi riešeniami, ktoré ponúka Finax.

Výsledky konzervatívnych fondov na Slovensku | Finax.eu

Výsledky fondov za uplynulý rok sú vskutku zaujímavé. Opäť priniesli určitú zmenu trendu. Vo svete všeobecne panuje názor, že práve dlhopisové trhy dávajú podstatne väčší priestor vyniknúť aktívnej správe. Predsa len ide o špecifickejší trh, kde cenné papiere majú rôzne maturity, majú jasný koniec existencie, rôzne riziká, častokrát nižšiu likviditu, a tým častejšie cenové arbitráže.

A práve na turbulentných akciách, kde sa indexy ťažšie dlhodobo porážajú podľa všetkých štatistík, sme pri niektorých fondoch v tomto roku svedkami nadvýkonnosti aktívnej správy. S predlžujúcim horizontom sa výnosy ponárajú pod indexové investovanie.

Výhľadovo trhy v najbližšom období zostanú náročné a plné výziev. Som nesmierne zvedavý, aký vývoj ich čaká a ako sa s ním popasujú rôzne prístupy. 

Pasívne investovanie prostredníctvom indexových fondov má však v tomto smere nepopierateľnú výhodu. Ľudské zlyhania a chyby mu nehrozia, čím je zbavené najväčšieho investičného rizika, a to rizika človeka, jeho emócií a rozhodnutí. 

Ako dopadli podielové fondy v porovnaní s Finaxom v minulom roku?

Pokiaľ presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania, odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.

V auguste 2020 platí špeciálna akcia na presun investície. Až 50% z presunutej hodnoty vám budeme rok riadiť bez poplatku. 

K 30.6.2020 sme aktualizovali všetky obľúbené porovnania populárnych investičných riešení s Finaxom:

 Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon